Hopp til innhold

Statoil kutter opp mot 1900 stillinger

Statoil har bestemt å redusere rundt 500 stillinger innen utgangen av 2016. Tidligere har de varslet kutt på oppmot 1400. Målet er å sikre langsiktig virksomhet og verdiskaping på norsk sokkel, opplyser Statoil.

Statoils hovedkontor på Forus utenfor Stavanger

Statoil varsler store kutt i antall ansatte.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

For en uke siden ble det kjent at Statoil planla å kutte 500 arbeidsplasser på norsk sokkel. Nå er det bestemt.

Fra før har Statoil anslått at mellom 1100 og 1400 ansatte må slutte i selskapet, som en del av en løpende prosess for å minske utgifter og effektivisere virksomheten. Disse 500 oppsigelsene kommer i tillegg til det overslaget. I verstefall må oljeselskapet kutte 1900 stillinger.

De 500 stillingene som nå skal kuttes er 150 på sokkelen og 350 på land. De på som mister jobben på land jobber i Bergen, Trondheim, Harstad og Stavanger, sier tillitsvalgt Per Steinar Stamnes til NRK.

Knut Rostad

Knut Rostad, informasjonssjef for internasjonal sokkel.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil

En effektivitets- og kostnadsutfordring

– Olje- og gassindustrien står globalt overfor en alvorlig effektivitets- og kostnadsutfordring. Statoil har en omfattende forbedringsplan for å ivareta langsiktig virksomhet og verdiskaping på norsk sokkel. Bemanningsrammen som vi nå har bestemt oss for, ivaretar sikker og effektiv drift, samt kompetanse for de nye oppgavene som står foran oss, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Bemanningsrammen er fastlagt som en del av den årlige gjennomgangen av kompetanse- og bemanningsbehovene i Utvikling og produksjon Norge (UPN).

Arne Sigve Nylund er sjef for norsk sokkel i Statoil

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Mange innspill

Bemanningsrammen er fastlagt som en del av den årlige gjennomgangen av kompetanse- og bemanningsbehovene i Utvikling og produksjon Norge (UPN).

– Det har vært bred arbeidstakermedvirkning i denne prosessen med mange gode innspill. Dette har vært viktig for det endelige resultatet, selv om foreningene ikke stiller seg bak vår endelige beslutning, sier Nylund.

Besluttet bemanningsramme er cirka 5 prosent lavere enn dagens nivå, som er cirka 9.000. Dette inkluderer både egne ansatte og innleid personell. Rostad vil ikke si om det kommer flere kutt i selskapet.

– Det er det foreløpig ikke mulig å slå fast. Vi vil kontinuerlig vurdere behovet for ytterligere forenkling og effektivisering gjennom det såkalte teknologieffektiviseringsprogrammet vi har igangsatt, sier informasjonssjef Knut Rostad til NRK.

Nedgang i oljeindustrien

Aktiviteten i olje- og gassnæringen er på vei ned. Flere oljeselskap har varslet nedbemanning. Aibel kuttet først 230 ansatte i mars, så 250 ansatte i september, og nå 230 ansatte i oktober. Aker Solutions har varslet at mellom 520 og 540 ansatte er blitt til overs siden sommeren.

Oljeserviceselskapet Subsea 7 reduserer arbeidsstokken med 100–150 mann i Norge. Statoil selger seg ned på norsk sokkel, og flere frykter masseoppsigelser offshore.

Skal ivareta medarbeidere

Nylund er opptatt av å ivareta alle medarbeidere på en god måte.

– Vi vil så langt det er mulig løse reduksjonene ved hjelp av naturlig avgang og overføring til nye oppgaver. Det er viktig for meg at endringer vi gjør ivaretar selskapets langsiktige behov, samt at alle som blir berørt av endringene blir fulgt opp på en god måte, sier Nylund.

– Dette inkluderer tett samarbeid med våre ansattrepresentanter i det videre arbeidet, sier han.

Statoils hovedkontor

To av tre som mister jobben, jobber på land for Statoil.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK