NRK Meny
Normal

Her ble det sluppet ut 85 kilo gass

Petroleumstilsynet har funnet alvorlige brudd på regelverket, etter gasslekkasjen på plattformen Oseberg A i juni i fjor.

Oseberg A

Oseberg A-plattformen er en del av Statoils Oseberg-feltsenter i Nordsjøen.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

– Hadde det vært personell i umiddelbar nærhet av lekkasjepunktet kunne det ha medført tap av liv, står det i granskingsrapporten fra Petroleumstilsynet.

Rundt 300 arbeidere blei satt i livbåter som følge av lekkasjen, som skjedde tidlig om morgenen den 17. juni. Produksjonen ved den Statoil-opererte plattformen var stengt ned i fire dager som følge av hendelsen.

Kunne ført til eksplosjon

Meldinga om lekkasjen kom klokka 07.04. To minutter etterpå aktiverte kontrollrommet manuell nødavstengning. Dette kobler ut tennkilder og stenger ned og starter trykkavlastning av hele prosessanlegget.

Lekkasjen var i fakkelsystemet, noe som gjorde at det fortsatte å strømme gass ut helt til trykkavlastningen var ferdig.

Til sammen ble det, ifølge Statoil selv, sluppet ut rundt 85 kilo gass og mindre enn 15 liter olje. Ingen personer ble skadet som følge av lekkasjen.

– Potensielle konsekvenser er vurdert til å være eksplosjon og brann begrenset til modulen hvor hendelsen oppstod, skriver tilsynet.

Statoil: – En alvorlig hendelse

Ørjan Heradstveit

Ørjan Heradstveit.

Foto: Oyvind Hagen / Øyvind Hagen

– Dette er en alvorlig hendelse, som er granska både internt og av Petroleumstilsynet, sier informasjonssjef i Statoil, Ørjan Heradstveit, til NRK.no.

Brønnene på Oseberg Feltsenter begynte å produsere sand i rundt år 2000. Når brønnene testes, produseres det derfor sand inn i systemet.

– Årsaken til gasslekkasjen var hull i et rør. Dette hullet skyldtes slitasje fra sandpartikler, sier Heradstveit.

Får refs på fem punkter

Petroleumstilsynet beslutta raskt at de ville granske hendelsen. Det har de gjort ved å intervjue ansatte, lese dokumenter og Statoils egen granskingsrapport, i tillegg til å ha undersøkelser på stedet.

Til sammen kom tilsynet fram til fem punkter som selskapet må rette opp i:

  • overtrykkssikring av testmanifold
  • risikovurdering i forbindelse med bruk av utjevnings- og trykkavlastingssystemet til gassinjeksjon
  • arbeidsprosesser for drift av brønner og prosessanlegg
  • inspeksjonsprogrammet
  • design for å håndtere sandproduksjon

Tilsynet legger blant annet vekt på at arbeidsprosessene ikke har blitt risikovurdert, oppdatert eller utarbeida.

– Har endra noen driftsrutiner

Heradstveit sier Statoil er godt i gang med å rette opp i de rutinene som svikta.

– Det er kartlagt hvor vi har tilsvarende konstruksjoner andre steder. De er sjekka, men det er ikke funnet lignende skader. Vi har også endra noen driftsrutiner, sier Heradstveit.

Pålegg fra Petroleumstilsynet er det strengeste tiltaket før en anmeldelse. Frist for Statoil til å rette opp i feilene er satt til 31.3.2014.

Flere nyheter fra Rogaland