Statoil er på jakt etter lærlingar

Statoil vil tilsetta 50 nye fagarbeidarar i året fram mot 2019. Det skriv Stavanger Aftenbladet. Dei siste åra har Statoil redusert bemanninga med 5000 tilsette. Men no er selskapet på jakt etter nye folk – og i hovudsak unge, nyutdanna lærlingar.