Hopp til innhold

Statoil dobler gigantfunn

Statoil dobler volumene for Aldous Major Sør til omtrent 1200 millioner fat oljeekvivalenter.

Statoilflagg

Statoil har nok en gang oppjustert volummengden for Aldous/Avaldsnes-feltene.

Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko / Scanpix

Det er påvist betydelige tilleggsvolumer i avgrensningsbrønnen dobler funnet i Aldous Major Sør til 900 -1500 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Vi har boret en avgrensningsbrønn, en brønn et stykke fra den opprinnelige funn-brønnen, og der har vi funnet en stor oljekolonne. Når vi analyserer dataene derfra, og sammenholder med data fra de andre brønnene så forteller det oss at vi har et kjempefunn. Sammen med Avaldsnesfunnet er dette er gigant blant de fem største på norsk sokkel gjennom tidene, sier Ola Anders Skauby, informasjonssjef i Statoil til NRK.

– Verdt ufattelige summer

Dette er en dobling i forhold til tidligere kommuniserte volumer på mellom 400 og 800 millioner fat oljeekvivalenter for Aldous Major Sør - PL265.

Hvor mye verdier kan dette gi for det norske samfunnet?

– Dette er utvilsomt enorme summer. De er så store at de færreste av oss klarer å forholde oss til det. Det er klart at dette vil være betydelige verdier, både i form av den verdiskapningen dette fører til i aktivitet, og i form av de pengene som kommer inn til statskassen, sier Skauby.

– Ett av de største noensinne

Det er tidligere bekreftet kommunikasjon mellom Aldous Major Sør og Avaldsnes, og at dette er ett stort sammenhengende oljefunn.

– Aldous/Avaldsnes er et gigantfunn og ett av de største funnene på norsk sokkel noensinne. Volumestimatene øker nå ytterligere fordi avgrensningsbrønnen som er boret påviser et sammenhengende, meget godt og tykt reservoar i Aldous Major Sør, sier konserndirektør for Leting i Statoil, Tim Dodson.

Endelige målinger viser at oljekolonnen i 16/2-10 er cirka 60 meter. Innsamlede data bekrefter at reservoaret er av samme, svært gode kvalitet som i funnbrønnen i Aldous Major Sør, 16/2-8. Dette er hovedårsaken til den betydelige oppjusteringen av volumene i PL265.

Sammenlignes med Troll og Gullfaks

I følge informasjonssjef i Statoil kan Aldous/Avaldsnes nå kjempe i toppen med de aller største oljefunnene som har blitt gjort i Norge.

– Det kan sammenlignes i størrelsesorden med Troll, Gullfaks og kanskje Oseberg, sier Ola Anders Skauby.

Redder dette oljealderen i Norge?

– Dette er et stort bidrag til å forlenge muligheten til å opprettholde et høyt produksjonsnivå. Det vil bety at vi vil kunne produsere fra dette feltet i minst 30 år, men det vil nok trengs ytterligere noen full for å kunne sikre en produksjon på dagens nivå utover 2020, men dette er et betydelig bidrag, sier Skauby.

Ca 180 km2

Aldous/Avaldsnes-funnet strekker seg over et stort areal på cirka 180 km2, og det er betydelig variasjon både i reservoartykkelsen og i høyden på oljekolonnen i strukturen.

Det skal bores ytterligere avgrensningsbrønner i begge utvinningstillatelsene. Statoil vil avvente resultater fra disse brønnene før selskapet kommer med et oppdatert, mer nøyaktig volumanslag for det kombinerte funnet.

Etter ferdigstillelse av denne brønnen vil Transocean Leader gå til Troll-feltet i Nordsjøen.

Aldous Major Sør ligger i utvinningstillatelse PL265 i Nordsjøen, og brønnen 16/2-10 er boret 4,2 kilometer nord for funnbrønnen 16/2-8.

Kanskje produksjon fra 2017

– Vi vil jobbe hardt for å få en raskest mulig utbygging av dette funnet. Det skal gjøres ytterligere avgrensninger ved både Aldous og Avaldsnes før vi har den totale oversikten over volumene. Vi håper å kanskje kunne ha produksjon i 2017, sier Skauby.

Han forteller at Statoil fortsetter letingen for fullt både i Nordsjøen og utenlands.

– Dette gir oss verdifull kunnskap til å kunne fortsette å lete. Både i de områdene vi kjenner ganske godt, og i nye områder. Vi vil fortsette med høy leteaktivitet fremover også, sier Skauby.

Operatøroversikt

Statoil er operatør og har 40 prosent eierandel i PL265. Partnerne er Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (20 prosent) og Lundin Norway AS (10 prosent).

Brønnen 16/2-10 er den sjuende letebrønnen i PL265. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2000.

Avaldsnes ligger i PL501. Lundin Norway AS er operatør med 40 prosent eierandel, mens partnerne Statoil og Mærsk har henholdsvis 40 og 20 prosent eierandel.

Aldous-funnet

Oversikt over Aldous/Avaldsnes-området.

Foto: Statoil