Olje-fagforening kan miste 2000 medlemmer

Statoil-ansatte vurderer å trekke seg ut av Safe. I så fall mister fagforeningen nesten en tredjedel av medlemmene sine.

SAFE vimpel

Statoil-ansatte NRK har snakket med føler ikke at Safe ivaretar interessene deres lenger.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Dette vil være veldig dramatisk for Safe, sier en Statoil-ansatt og Safe-medlem, som vil være anonym.

Nå vurderer de sokkelansatte i Statoil-klubben å melde seg ut av fagforeningen Safe. I så fall mister Safe cirka 2000 medlemmer, noe som utgjør nesten en tredjedel av de totalt 6900 medlemmene i Safe.

NRK har vært i kontakt med sentrale personer i Statoil-klubben til Safe, men ingen vil stå fram med navn.

De sokkelansatte i Statoil-klubben skal ha bestemt at de nå skal se seg om etter andre alternativer enn fortsatt medlemskap i Safe. Planen er at et utvalg skal utrede forskjellige alternativer.

Tapte nestlederkamp

Grunnen er at Safe ikke lenger representerer medlemmene som jobber i oljeselskap godt nok, hevdes det.

Konflikten blusset særlig opp etter Safe-kongressen for noen uker siden. Der tapte blant annet de Statoil-ansatte sin kandidat, Owe Ingemann Waltherzøe, kampen om nestledervervet i fagforeningen til fordel for Roy Aleksandersen. De Statoil-ansatte trakk seg deretter fra alle sentrale verv i Safe.

Ifølge de Statoil-ansatte NRK har pratet med, representerer nå Safe først og fremst interessene til de ansatte i leverandørindustrien, på bekostning av de ansatte i Statoil og andre oljeselskaper.

Interessen til disse to gruppene er ofte motstridende, for eksempel når oljeselskaper kutter kostnader for å bevare egne ansatte. Da kan kuttene ofte gå utover leverandørbedriftene og de ansatte der.

Mer slagkraftig?

Safe sin håndtering av saken til tidligere hovedverneombud i Shell, Runar Kjørsvik, skal også ha spilt en rolle i avgjørelsen om å vurdere utmelding.

Ved å stå alene vil det være enklere for de Statoil-ansatte å blant annet gå til streik, hevder de NRK har pratet med.

– En utmelding vil være dramatisk

Leder i Safe, Hilde-Marit Rysst, er kjent med at Statoil-klubben vurderer å melde seg ut, og at de har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med saken.

– Det at de vil sjekke ut muligheter de har, er for så vidt greit å gjøre med jevne mellomrom, sier hun.

Hilde-Marit Rysst

Hilde-Marit Rysst, leder i Safe.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Hvor dramatisk vil en eventuell utmelding være for Safe?

– Vi er opptatt av alle klubbene våre, så det ville selvfølgelig være dramatisk å miste Statoil. Det er en stor og sterk operatørklubb som har betydning i fellesskapet i Safe. Derfor vil vi gjøre vårt for å unngå en utmelding.

– Statoil-klubben mener Safe ikke ivaretar deres interesser. Hva er din kommentar til det?

– Dette henger nok sammen med valget på kongressen, for det har ikke vært noe tema tidligere. Jeg skal selvfølgelig sjekke med Statoil-klubben en ekstra gang om det er noen saker vi ikke har svart godt nok på når det gjelder deres behov, sier Rysst.