Hopp til innhold

Staten vil belønne sykehus som sender pasienter hjem

Ved Stavanger universitetssjukehus har de funnet en metode som gjør det enklere å sende pasienter hjem. Nå vil staten belønne sykehus som reduserer innleggelser.

Sykehusgang på SUS

Strømmen av pasienter til norske sykehus har økt kraftig de siste årene. Derfor vil Helsedirektoratet ha flest mulig pasienter raskest mulig hjem. Her fra Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Plutselig kan det sette i gang. Og da dunker det og slår noe voldsomt.

Alf Gunnar Berg er hasteinnlagt nok en gang. Han har rytmeforstyrrelser i hjertet, som med jevne mellomrom fører til at han akutt må ta turen til sykehuset.

Vanligvis ville han fått en seng over natten, men ikke nå.

– Før kunne du risikere å måtte vente i to–tre dager, men etter at de fikk den nye avdelinga, er apparatet i gang med en gang, sier Berg.

Alf Gunnar Berg i TV-reportasjen som gikk i Lørdagsrevyen 1. september.

Mange korridorpasienter tvang Stavanger universitetssjukehus (SUS) til å tenke annerledes.

Nå sender SUS pasientene hjem til egen seng, med avtale om å møte opp dagen etter. I dag blir en av fire akuttpasienter møtt med denne nye behandlingsmodellen.

Sorterer

– Vi har styrket kompetansen i akuttmottaket betydelig, og så er våre erfarne leger der framme og sorterer mellom de som trenger å gå inn og de som kan få et annet tilbud, sier Erna Harboe, direktør ved Mottaksklinikken ved SUS.

Erna Harboe

Erna Harboe, direktør ved Mottaksklinikken ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Hvem trenger en seng, hvem trenger ikke. Det er spørsmålet sykehusene enda oftere må stille seg. Nå vil Helsedirektoratet dreie behandlingen ytterligere mot dagbehandling, gjennom en ny finansieringsmodell for sykehusene.

Sykehusene skal få bedre betalt hvis de gjør som SUS. Den nye finansieringsmodellen skal vedtas i Stortinget før jul.

Pasientstrømmen øker

Noe av grunnen er at strømmen av pasienter til sykehusene øker kraftig. I 2017 var to millioner personer innom norske sykehus. Om 30 år er vi dobbelt så mange over 70 år, og risikoen for sykdommer øker.

Sykestoler på SUS

På dette rommet på kardiologisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus var tidligere fullt av senger. Nå har godstoler for pasienter tatt plassen.

Foto: Martin Salem / NRK

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener andre sykehus må se til Stavangermodellen:

– En natt på sykehuset koster mer enn en natt på de dyreste hotellene, så det er veldig kostnadskrevende, og det bør en unngå dersom en ikke har behov for det, eller at det ikke er en fordel for pasienten, sier Høie.

Bent Høie i juni 2018

Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H).

Foto: EIRIK GJESDAL / NRK

For tretti år siden var det 22.000 somatiske senger i Norge. Da var beleggsprosenten 78 prosent. Nå er sengetallet nesten halvert og ligger på cirka 10.800 senger, viser tall fra Legeforeningen. Beleggsprosenten har samtidig økt til 93 prosent.

Ifølge Erna Harboe har kardiologisk på SUS ikke hatt noen hendelser når det gjelder pasientsikkerhet etter at de innførte modellen, og heller ingen økning i reinnleggelser.

Legeforeningen advarer

Likevel advarer Legeforeningen mot å kaste ut flere. Grensen er nådd, mener de:

– Jeg synes de jager veldig på dette med å redusere liggetid. De aller fleste som jobber på sykehus i dag, ser at de er veldig presset på sengeplasser, det øker både risikoen i pasientbehandlingen, men det gjør det også veldig vanskelig å jobbe effektivt i sykehusene, sier Christian Grimsgaard, styremedlem, Norsk overlegeforening:

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard, styremedlem i Norsk overlegeforening.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Legeforeningen

Han advarer også mot å bruke modellen på alle pasienter:

– For en del eldre pasienter er ikke dette den mest egnede tilnærmingen, for man skal sortere ut hvilke sykdommer og plager de har, og de trenger noe mer tid til å bli informert og veiledet rundt sin egen sykdom, sier Grimsgaard.