Hopp til innhold

Staten trakk høyesterettssak mot kreftpasient – må ut med over 1,2 millioner

Først fikk Rolf Iversen fastsatt kreftdiagnosen et år for sent, og så reddet han livet etter å ha fått privat behandling i Tyskland. Han saksøkte staten for å få erstatning. Nå vinner han frem gjennom et nytt forlik.

Rolf Iversen

Rolf Iversen er lettet, men fattet etter det som til slutt ble en seier mot staten. Advokat Christian Thrane Asserson i bakgrunnen.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Jeg har fått beskjed om at staten ved pasientskadenemnda har trukket anken og jeg får fullt medhold. Erstatningen er på 650.000 kroner og saksomkostningene på cirka det samme.

Rolf Iversen er lettet, men fattet. I sju år har han kjempet. Først mot kreften. Så mot staten. Saken har vært omtalt av NRK flere ganger og har tatt flere vendinger.

I 2012 fikk Iversen diagnosen leverkreft, men kreften burde vært oppdaget et år tidligere. Nå var sykdommen kommet så langt at han ikke fikk tilbud om helbredende behandling. Kun lindrende.

Iversen dro på eget initativ til den kontroversielle Medias-klinikken i Tyskland. Der ble han behandlet med regional cellegift og høykonsentrert strålebehandling, såkalt CyberKnife. Han ble frisk. Så saksøkte han staten. Selv om han kanskje ikke hadde fått helbredende behandling om kreften hadde blitt oppdaget et år tidligere, kunne kostnadene ved privat behandling blitt mye mindre.

– I erstatningsretten skal rimelige og nødvendige utgifter dekkes. I denne saken var behandlingen Iversen betalte for, livreddende, sier Iversens advokat, Christian Thrane Asserson.

Vant – og tapte

Iversen vant frem mot staten og Pasientklagenemnda i Stavanger tingrett i 2017. Året etter kom imidlertid nedturen da Gulating lagmannsrett frikjente nemnda. Staten hadde anført at behandlingen i Tyskland ikke var medisinsk relevant.

Lagmannsretten kom frem til behandlingen hadde vært livreddende, men mente at effekten av behandlingen ikke skal ha noe å si med tanke på utgiftsdekning. Det var Iversen uenig i, og saken ble anket til Høyesterett.

Christian Thrane Asserson

Iversens advokat, Christian Thrane Asserson.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Høyesterett tok inn saken, som skulle ha gått i forrige uke. Det ble det imidlertid ingenting av da staten trakk anken og ga Iversen alt han ba om i et forlik.

– Jeg hadde ikke forventet at de skulle trekke saken. Det kom som en ganske stor overraskelse, sier Iversen.

Trakk saken

Advokaten til Iversen tror staten kan ha trukket saken i frykt for en dom som kunne fått betydning for lignende saker i fremtiden.

– De sier de har begrunnet dette med at de gjorde en konkret vurdering i denne saken. Dette er en prinsipielt viktig sak, sier Asserson.

Staten ønsker ikke å kommentere detaljene i saken, men avdelingsdirektør Svenn Wold Gaulen i rettsaksavdelingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten svarer følgende på hvorfor de trakk saken:

– Staten ved Pasientskadenemnda er fortsatt av den oppfatning at det juridisk og medisinsk ikke er grunnlag for erstatning ved eksperimentell behandling i utlandet. Når staten likevel har inngått forlik, er det på grunn av konkrete faktiske omstendigheter i denne spesielle saken. Vi hverken kan eller ønsker å gå inn i detaljene i saken.

Iversen forteller at han har kjempet i seks år og at saken har vært både personlig og økonomisk svært belastende.

Kreften skal være borte nå, og de siste bildene skal kun vise det han tror er et par centimeter med arrvev etter alle inngrepene.

Nå ser han frem til å fortsette livet som småbarnsfar. For seks år siden fikk han beskjed om at det var 97 prosent sjanse for at han var død innen fem år.

– Det har vært krevende og tungt, men heldigvis så har jeg fått mye god støtte underveis. Nå skal jeg betale tilbake til folk jeg har lånt fra og ta meg en ekstra god ferie, avslutter Iversen.

Rolf Iversen

Rolf Iversen med dattera Emily i 2017. Emily er i dag to år.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK