Staten om sparket professor: – Trakasserende oppførsel

Kunnskapsdepartementet mener Nils Rune Langeland i en årrekke har oppført seg på en «uakseptabel» måte mot kolleger, og at det derfor var rett å gi ham sparken. Mandag starter rettssaken.

Langeland i retten

Den tidligere professoren Nils Rune Langeland (til venstre) mener han ikke har gjort noe som kvalifiserte til avskjedigelse fra jobben ved Universitetet i Stavanger. Her er han på vei inn i rettssalen sammen med sin advokat Kjell M. Brygfjeld mandag morgen.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det var tilstrekkelig grunnlag for å avskjedige Langeland, sa regjeringsadvokat Hilde Lund til NRK i forkant av rettssaken.

Hun skal representere staten i saken mot tidligere professor Nils Rune Langeland som startet mandag i Oslo tingrett, og som varer ut uka. Bare to ganger tidligere har en avskjed mot en statlig ansatt professor blitt behandlet i retten, ifølge Khrono.

Langeland har saksøkt Kunnskapsdepartementet etter å ha fått sparken som professor ved Universitetet i Stavanger (UiS) høsten 2017. Han mener avskjeden bygger på ugyldig grunnlag.

Staten, på sin side, mener kravene til avskjedigelse er oppfylt.

– Avskjeden er begrunnet i mange tilfeller av uakseptabel atferd gjennom en årrekke. Bevisførselen i retten vil underbygge dette, sa Lund.

Regjeringsadvokat Hilde Lund

Regjeringsadvokat Hilde Lund.

Foto: Rahand Bazaz/NRK

Hun har kalt inn flere tidligere kolleger av Langeland som vitner. Disse skal, etter alt å dømme, fortelle om Langeland som ansatt og kollega.

– Trakasserende og nedverdigende

En ansatt som, ifølge avskjedsvedtaket, i en årrekke har vist uakseptabel atferd, og som på konferanser i København og Berlin og under en instituttur til Krakow, viste nedverdigende og trakasserende atferd mot kolleger. Han skal også ha vist uakseptabel oppførsel på et studiearrangement, ifølge vedtaket.

Det var imidlertid Langelands oppførsel på sosiale medier som skapte mediestorm sommeren 2017. Regjeringsadvokaten har kalt inn samfunnsdebattant og skribent, Heidi Helene Sveen, som vitne. Hun skal ha mottatt seksualiserte meldinger fra Langeland allerede i 2011. Dette har Sveen selv skrevet om på Facebook.

Nils Rune Langeland og hans advokat Kjell M. Brygfjeld vil i retten trolig argumentere for at meldingene på sosiale medier er sendt fra en privatperson til en annen og at de derfor ikke er relevante i denne sammenhengen.

I retten mandag startet Brygfjeld med å påpeke at ingen av anklagende mot Langeland er særlig grove.

– Det er ingen illojalitet mot arbeidsgiver i denne saken. Det er ingen overgrep eller voldtekter. Heller ingen negativ oppførsel overfor Langelands studenter, sa han.

– Vi står overfor en rekke prosaiske forhold som hvem som helst kan gjøre seg skyldig i et ordinært liv og arbeidsforhold. Disse forholdene ville ikke fått oppmerksomhet hvis det gjaldt en rørlegger i Bodø, fortsatte Brygfjeld.

– Ett brudd ikke nok

Det sentrale for Langeland er en avtale han og UiS inngikk 30. august 2017 om et behandlingsopplegg for hans alkoholbruk. UiS hadde på det tidspunktet, etter sommerens mediestorm, altså vurdert saken med Langeland, og konkludert med at han ikke hadde gjort alvorlige nok ting til å få sparken.

Nils Rune Langeland

Nils Rune Langeland og hans advokat Kjell M. Brygfjeld i rettssalen mandag morgen.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Men 3. oktober endret dette seg. Da kom Langeland beruset på jobb. Kort tid etter fikk han sparken.

Langeland og hans advokat mener behandlingsopplegget tar høyde for slike tilbakefall fra ansatte med rusproblemer, og at UiS derfor ikke hadde grunn til å sparke Langeland. Brygfjeld vil også argumentere for at den tidligere professoren ønsket å få hjelp for sin alkoholbruk.

– Det at det forelå et enkeltstående brudd like etter at avtalen var kommet i drift og før avtalen var skikkelig etablert, gir ikke grunnlag for avskjedigelse av Langeland, sa Brygfjeld i forkant av rettssaken.

Langeland krever også erstatning for tapt lønn, og for belastningen saken har vært for ham.