– Stavanger kommune bryter loven

Staten krever en forklaring fra Stavanger kommune når det planlegges et stort nytt bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. – Det får et institusjonslignende preg, sier avdelingsdirektør Christian Kielland i BLD.

Bofellesskap

I Myrveien bofellesskap i Stavanger bor 50 personer med ulike psykiske lidelser sammen. Nå er kommunen i gang med byggingen av flere store bofellesskap. (Arkivfoto)

Foto: Erik Waage / NRK

– Dette er et stort antall boliger for en spesiell kategori mennesker, på et avgrenset område. Det vil kunne gi et institusjonspreg på prosjektet, og da er det grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Christian Kielland i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Departementet mener Stavanger kommune bryter retningslinjene når de bygger et stort nytt bofellesskap for utviklingshemmede ved Husabøryggen på Hundvåg. Bofellesskapet skal huse 24 beboere med utviklingshemming, i tillegg til personer med psykiske lidelser.

– Erfaringer tilsier at miljøet i store bofellesskap er dårligere enn ellers, sier Kielland, som krever en forklaring fra kommunen.

Større enn institusjonene

– En trenger ikke en spesiell bolig fordi en har en utviklingshemning. Stavanger bygger dyrt, dumt og dårlig, mener Jens Petter Gitlesen, leder i Norsk forening for psykisk utviklingshemmede (NFU).

Også han er kritisk til byggingen av Husabøryggen bofellesskap, og peker på at bofellesskapet er større enn institusjonene som ble nedlagt da HVPU-reformen kom for over 20 år siden.

– Den gjennomsnittlige institusjonen hadde 23 beboere i 1989. Et samlet storting sa at det var altfor stort, og nå etablerer kommunen enda større institusjoner. Vi skal ikke ha institusjonsomsorg, for der får man ikke bestemme over eget liv, sier Gitlesen.

– Bør satse på egne leiligheter

Husabøryggen koster kommunen 96 millioner kroner. Det blir 4,2 millioner per boenhet, og NFU mener kommunen heller bør satse på egne leiligheter for psykisk utviklingshemmede.

– Der får du lære deg opp til å bli selvstendig og klare deg selv. Det er verdier folk flest verdsetter, sier Gitlesen.

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen i NFU er kritisk til kommunen. (Arkivfoto)

Foto: Privat

I desember gikk en samlet helse- og omsorgskomité på Stortinget inn for å kutte støtten til bofellesskap som skal bygges for flere enn fire personer.

– Hvis bofellesskapene er så store at de ligner statlige institusjoner, skal de ikke få statlig støtte. Utviklingshemmede må selv kunne velge hvem de vil bo sammen med, sa saksordfører Tore Hagebakken (Ap) til NRK da.

Avviser kritikken

– I planleggingen er det lagt stor vekt på at dette ikke skal ha et institusjonspreg, sier konstituert levekårssjef i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse.

Kommunen avviser at de bygger institusjonslignende bofellesskap for utviklingshemmede, og har ingen planer om å forandre på Husabøryggen.

– Vi har ikke sett at dette er en innvending som veier så tungt at prosjektet ikke kan realiseres. Mange trenger oppfølging døgnet rundt, og vi mener det er mer hensiktsmessig og robust driftsmessig å ha bofellesskap hvor en del mennesker bor sammen, sier Fosse.

– Alle kan ikke bo i en leilighet for seg selv, og ikke alle ønsker det heller, legger hun til.

Flere nyheter fra Rogaland