Starter dugnad for å rekruttere flere prester

I Stavanger er det satt i gang en nasjonal prestedugnad for å få flere til å velge teologiutdanningen. Mange av dagens prester nærmer seg pensjonsalder, og få unge velger yrket.

Berly Slettebø

Berly Slettebø er én av sju studenter på sitt kull. Hun studerer til å bli prest ved VID vitenskapelige høgskole.

Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg tror det blir et betydningsfullt yrke. Man får være med folk fra fødselen, gjennom livet og til døden, sier Berly Slettebø, teologistudent ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

Hun er én av totalt sju studenter på sitt kull, og tilhører en relativt sjelden studentgruppe her til lands. Nemlig teologistudentene.

– Jeg tror det er et problem at dagens prester er såpass gamle. Det gjør det vanskelig for unge folk å se seg selv i den posisjonen, sier Slettebø.

I fremtiden kan landets kirker stå tomme og uten tilbud om prest. Årsaken er at rundt 400 prester går av med pensjon innen ti år.

Samtidig utdannes det kun 30 prester hvert år i Stavanger og Oslo.

Utdannes for få prester

Dette ønsker VID vitenskapelige høgskole å gjøre noe med. Nå har de satt i gang en prestedugnad på sosiale medier for å lokke flere unge til utdanningen og yrket.

– Hvert år blir i underkant av 100 prester pensjonert, og vi utdanner kun en tredjedel av dette årlig. Da sier det seg selv at vi sliter, sier Thomas S. Drønen, dekan ved VID vitenskapelige høgskole.

Han er én av initiativtakerne bak den nasjonale prestedugnaden, som går ut på å synliggjøre utdanningen mer enn tidligere.

– Det sentraliseres og kuttes i offentlige etater ellers, hvorfor skal ikke dette gjelde for kirken?

– Det blir nok fremtiden også for kirken. Likevel er tallene så alvorlige at selv med et kutt i antall prester, vil vi ikke ha nok til å fylle de stillingene som vil finnes i fremtiden, sier Drønen.

Han mener den eneste løsningen på problemet er å få flere til å studere teologi. For å bli prest i Den norske kirke må en enten studere i Bergen, Oslo, Stavanger eller Tromsø.

Thomas Drønen

Dekan ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger, Thomas S. Drønen, er bekymret for kirkenes fremtid dersom ikke flere velger teologistudiet.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Mangel på informasjon er et problem

Én av tre prester i dag er over 60 år gamle. Slettebø synes det er for lite mangfold i presteyrket i dag. Hun tror også at årsaken til det lave søkertallet til teologistudiet kan skyldes manglende informasjon.

– Jeg snakket med noen konfirmanter som trodde jobb i kirken er basert på frivillighet. De trodde at det er en deltidsstilling man går til på søndager. Du kan ikke bli noe du ikke vet at finnes, sier Slettebø.

Selv er hun på sitt første år av studiet. Fra tidligere har hun en grad i markedsføring.

– Jeg er glad jeg valgte teologi. Det virker som en veldig variert arbeidshverdag, med alt fra babysang til trosopplæring. I tillegg får jeg brukt hele meg, sier teologistudenten.