Normal

Starter aksjon mot deltidsjobbing

I Gjesdal kommune jobber bare 28 prosent av sykepleierne heltid. Derfor setter kommunen nå i gang et prosjekt for å få flere til å jobbe fullt.

Sykepleiere på Stavanger universitetssjukehus

Gjesdal kommune vil ha flere av sykepleierne i kommunen over i heltidsjobb. Kun 28 prosent av dem har det i dag.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det å være stabilt på jobb på heltid gjør at de kjenner brukerne bedre, får med seg all opplæring og viktig informasjon som de kanskje hadde mistet dersom de hadde jobbet i små stillinger, sier leder for helse og velferd i Gjesdal kommune, Lillian Ydstebø.

Kommunen setter nå i gang et prosjekt for å få flere av kommunens ansatte til å jobbe på heltid. I dag er det kun 47 prosent av de ansatte som gjør det.

Lillian Ydstebø

Lillian Ydstebø, leder for helse og velferd i Gjesdal kommune.

Foto: Gjesdal kommune

– En mer spennende arbeidshverdag

Men blant sykepleierne er tallet mye lavere. Bare 28 prosent jobber fullt, og det vil kommunen gjøre noe med.

Ydstebø mener at å få flere sykepleiere til å jobbe fullt vil være en fordel både for kommunen og for sykepleierne selv.

– Vi tenker at det er viktig få frem hva som er positivt med å jobbe heltid. Når du er mer til stede på jobb får du mer kontinuitet i arbeidet ditt, får mer påvirkning på arbeidet og dermed også en mer spennende arbeidshverdag, sier hun.

– Det trengs flere tiltak

Solfrid Fuglseth

Solfrid Fuglseth, nestleder i Sykepleierforbundet Rogaland.

Foto: Norsk sykepleierforbund

Tiltaket høster også lovord fra sykepleierforbundet.

– Det at Gjesdal kommune nå fokuserer på å få flere 100 prosents stillinger mener vi er veldig positivt, sier nestleder i Sykepleierforbundet Rogaland, Solfrid Fuglseth.

Hun mener det er flere tiltak som må til for å få flere sykepleiere til å ville jobbe på fulltid.

– Det er viktig at arbeidsgiverne legger betingelser som gjør at sykepleierne ønsker å selge fritiden sin til arbeidsgiveren. De må heve lønnen, bygge solide fagmiljø, øke grunnbemanningen, tilby kompetanseheving, utvikle gode ledere som ser og ivaretar sine ansatte og har hovedfokus på fag og kvalitet og ikke på økonomi, sier Fuglseth.

Men hvilke tiltak som skal settes i gang i Gjesdal kommune er foreløpig ikke avklart.