Norturas oppkjøp av Prima stanses av tilsyn

Konkurransetilsynet stanser Norturas oppkjøp av Primas slakterier.

Nortura

I starten av april ble det kjent at Prima Gruppen hadde signert en avtale med Nortura om salg av hele slakterivirksomheten, samt at de skulle inngå et partnerskap for skjæring av kjøtt.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Arne Kristian Kolberg

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

I starten av april ble det kjent at Prima Gruppen hadde signert en avtale med Nortura om salg av hele slakterivirksomheten, samt at de skulle inngå et partnerskap for skjæring av kjøtt.

– Skuffet

Avtalen hadde en verdi på 600 millioner kroner. Torsdag varslet Konkurransetilsynet inngrep i det planlagte samarbeidet mellom Nortura og Prima.

– Vi er selvsagt skuffet, men tar den foreløpige tilbakemeldingen fra Konkurransetilsynet til etterretning, sier Norturas konsernsjef Arne Kristian Kolberg i en pressemelding.

Han sier de nå vil bruke tiden de har til rådighet, det vil si femten dager, til å se på grunnlaget for Konkurransetilsynets varsel om inngrep, før de kommenterer saken ytterligere.

Kolberg sier konsekvensene av et eventuelt endelig inngrep vil bli at den nødvendige, kostnadsreduserende og samfunnsøkonomisk lønnsomme restruktureringen i kjøttindustrien på Sør-Vestlandet, ikke lar seg gjennomføre.