Stans i togtrafikken

  • Stans i togtrafikken:

    Det er delvis stans i togtrafikken i hele landet på
    grunn av feil i telefonsystemet mellom tog og togledelse, melder NSB. Reisende må regne med forsinkelser og innstillinger. Jernbaneverket melder om forsinkelser mellom Dombås og Bodø og mellom Stavanger og Kristiansand. Togene må stå stille til situasjonen er avklart, opplyses det.