Stankelbeinlarver spiser opp gress og avlinger

– Det er frustrerende at vi ikke får gjøre noe, sier bonden som også i år har mistet dyrebart gress som skulle blitt fôr.

Gult beite

DØDT: Slik ser flere beiteområder ut på Jæren i år, etter at myrstankelbeinlarvene har angrepet gresset.

Foto: Privat

– Vi er i en spesiell situasjon på Jæren i år, med sterke angrep av myrstankelbeinlarver. Vi så lite til dette tidlig i sesongen, men det har blitt mer påfallende de siste to ukene, sier seniorrådgiver Ragnvald Gramstad i Norsk landbruksrådgivning.

Bønder i Rogaland har hatt to vanskelige år med mye nedbør i 2017, og ekstremtørke i 2018. I år er det myrstankelbeinlarver som gir dem noen av de største utfordringene.

Hvis du er en av dem som stusser over at åkrene er gule, er det larvenes fortjeneste.

– Larvene spiser råmassene i plantene. Konsekvensen er at plantene visner og dør. Det betyr at man får en reduksjon i matfatet til dyrene, som nå skal ut å beite på disse områdene, sier Gramstad.

– Finnes få løsninger

Det finnes også tilfeller av at larvene spiser opp gress som spirer i år.

Åpne flekker på beitet

BRUNE FLEKKER: Slik ser flere beiteområder ut på Jæren i år, etter at myrstankelbeinlarvene har angrepet gresset.

Foto: Privat

– Det påfører landbruket en del ekstra arbeid og kostnader dette året.

Ifølge Planteleksikonet er larven utbredt i størstedelen av Norge, utenom områdene nord for Tromsø.

Myrstankelbeinlarve

LARVE: Seniorrådgiver Ragnvald Gramstad i norsk landbruksrådgivning viser frem en myrstankelbeinlarve.

Foto: Privat

– Vi har ganske få hjelpemidler som vi får lov til å bruke for å ta knekken på larvene, så vi må egentlig bare leve med dem, sier Gramstad.

Bonden kritiserer Mattilsynet

Bonden Johannes Wiig på Orre har mistet dyrebart gress, og hadde det vært opp til ham ville han ha sprøytet ned hele engen og sådd nytt gress til høsten.

– Men Mattilsynet har jo tatt vekk alle lovlige midler som fungerer, og som gjør at vi enkelt kunne ha blitt kvitt larvene. Det er frustrerende, sier Wiig.

Myrstankelbein

Dette er et myrstankelbein. Insektet skaper nå problemer på Jæren.

Foto: Erling Fløistad

Han mener problemene myrstankelbeinlarvene fører med seg har økt gradvis i mange år.

– Fortsetter denne trenden, må det settes i gang noen tiltak for å stoppe larvene. Det er en ekstra kostnad å måtte så på nytt og på nytt. Det er det ingen tvil om, sier Wiig.

Mattilsynet jobber ikke med tiltak

– Jeg kjenner ikke til at det har vært søkt om spesifikk plantevernmidler for bekjempelse av myrstankelbein. Jeg vet heller ikke om noen effektive plantevernmidler mot disse skadedyrene, sier Brita Toppe i Mattilsynet.

Brita Toppe

BRITA TOPPE: – Jeg kjenner ikke til at det har vært søkt om spesifikk plantevernmidler for bekjempelse av myrstankelbein.

Foto: Mattilsynet

Hun legger til at Mattilsynet ikke jobber med tiltak mot larven, for den fører ikke til karantene på bruk av jorda.

– Vi jobber dessverre ikke med noen tiltak mot denne, nei. Den gjør utvilsomt stor skade hos dem som er berørt, sier Toppe.