Dobbeltspor gir mange flere passasjerer på toget

Stadig flere velger å reise med Jærbanen, viser ferske tall fra NSB. Men nesten hele økningen er på dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger.

Sandnes togstasjon

Stadig flere velger toget. Opptil 21 prosent flere enn i fjor reiser nå med Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes.

Foto: Hans Magnar Lien

76.000 passasjerer bruker nå Jærbanen i uka, viser ferske tall fra NSB. Det er ni prosent flere enn på samme tid i fjor. Og det er 26 prosent flere enn våren 2010.

– Med økt trengsel på veiene, velger nå flere toget. Det er vi svært godt fornøyd med, sier salgs- og markedsansvarlig for Sørlandsbanen og Jærbanen, Dag Brekkan.

Trenger enda flere

Men økningen er ikke større enn NSB må ha for å forsvare investeringen på 2,2 milliarder kroner i dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes.

– Vi må ha en tilsvarende økning også framover, for hvis ikke er den investeringen bortkastet, sier Brekkan.

Dobbeltsporet avgjørende

Dag Brekkan

Dag Brekkan i NSB kan glede seg over gode tall på Jærbanen.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Og det er dobbeltsporet som er den langt viktigste årsaken til passasjerøkningen. For det er der dobbeltsporet går – mellom Stavanger og Sandnes – at det aller meste av passasjerøkningen skjer.

Passasjerene på denne strekningen har fått togavganger hvert 15. minutt, og det setter folk tydeligvis pris på.

På togene som bare går mellom de to byene har det vært 21 prosent flere passasjerer denne våren enn i fjor, og hele 63 prosent flere enn våren 2010.

Og de togene som kjører hele veien til Egersund, har blitt brukt av 12 prosent flere mellom Stavanger og Sandnes.

– Dette viser at satsingen på dobbeltsporet var riktig, sier Brekkan i NSB.

Dårligere sørover

Mons Skrettingland

Ordfører Mons Skrettingsland i Hå kjemper for mer dobbeltspor.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Også sør for Sandnes, der det bare er enkeltspor, velger nå flere toget som transportmiddel, men bare så vidt.

For eksempel har passasjertallet mellom Varhaug og Egersund bare økt med fattige tre prosent.

Ordfører Mons Skrettingland i Hå er ikke overrasket over den store forskjellen:

– Det har faktisk blitt et dårligere tilbud på Jæren. Reisetiden er blitt lengre, for det er ikke plass til alle togene slik at de må stå og vente på kryssinger, sier han.

Kjemper for forlengning

Sammen med de andre ordførerne fra Sandnes til Egersund har han engasjert seg sterkt for å få forlenga dobbeltsporet sørover fra Sandnes.

– De nye tallene fra NSB viser bare hvor viktig denne kampen er. Dobbeltspor er den viktigste kollektiv- og miljøsatsingen vi kan gjøre i regionen, sier Skrettingland.

Han synes det er svakt av fylkespolitikerne at de ikke har tatt med dobbeltsporet i sin høringsuttalelse til ny nasjonal transportplan. Men han gir ikke opp.

– Vi har næringslivet med på laget, og like over ferien tar jeg et initiativ til en samling der vi kan legge strategien videre, sier han, og legger til:

– Og så ser jeg fram til at den nye samferdselsministeren skal til Rogaland før jul.

Støtte fra NSB

Dag Brekkan i NSB er glad for initiativet fra ordførerne.

– Det er vi glad for, for nå er det trangt på sporet. Hvis vi ser inn i framtida, så er dobbeltspor helt til Egersund den eneste løsningen for at vi skal få ytterligere vekst, sier han.

– Biltrafikken spesielt i Stavanger og Sandnes-området er kolossal. Det eneste som kan få redusert trengselen er en sterkere satsing på kollektivtrafikk, og da tror vi at dobbeltspor helt til Egersund er løsningen, sier Brekkan.

NSB har nylig levert sine kommentarer til forslaget til ny nasjonal transportplan, og der blir nettopp satsing på områdene rundt de store byene trukket fram – først og fremst i Oslo-området, men også rundt Bergen, Stavanger og Trondheim.