Stadig flere trossamfunn i fylket

Stadig flere personer av utenlandsk opprinnelse søker om statsstøtte til sine trossamfunn, men mange klarer ikke holde seg innenfor fristene.

Hinduismen - en skoletime med Vartika
Foto: Per Moen / NRK

– Vi har sett at i noen trossamfunn bryter noen nasjonaliteter ut og etablerer nye trossamfunn. I 2010 var rundt 130 samfunn registrert i fylket, nå er tallet 148, sier Jan Petter Stangeland, assisterende avdelingsdirektør ved samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland.

I fjor mottok trossamfunn i Rogaland som står utenfor den norske kirke over 7,7 millioner kroner i statsstøtte fordelt på rett over 17.000 medlemmer. Det er en million kroner mer enn året før.

Jan Petter Stangeland

Jan Petter Stangeland hos Fylkesmannen hjelper forstandere i utenlandske trossamfunn med å få orden på sine plikter som religiøse ledere.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

Av 148 registrerte trossamfunn fikk 59 støtte i året som gikk. Fjorårets sum var 449 kroner per medlem, og i år vil summen stige noe.

– Det er flest muslimske trossamfunn, og disse øker også mest, sier Stangeland.

Den minste menigheten står registrert med kun fire medlemmer. Aller størst er Islamsk opplæringssenter på Hillevåg med over 2500 registrerte medlemmer.

Opplyser om ansvar

Men på grunn av manglende kontroll på medlemslister og uklarheter rundt forstanderens ansvar, kommer søknadene om støtte ofte inn etter søknadsfristen. Derfor har Fylkesmannen de siste årene invitert forstanderne i trossamfunnene til møter for å gjøre søknadsprosessen enklere for lederne.

– Det som kan være en utfordring er at alle får med seg frister, og de sliter med utfyllingen av skjemaene, sier Stangeland.

Mehmet Turan er forstander i The Muslim Association of Rogaland. Han har søkt om statsstøtte til menigheten i en årrekke, og har bare gode erfaringer med papirarbeidet.

– Fylkesmannen er hjelpsomme dersom noe mangler i søknaden, og jeg har aldri opplevd søknadsprosessen som vanskelig, sier han.

– Viktig støtte

Han forstår at det kan bli et problem å søke om støtte dersom trossamfunnene ikke har kontroll på egne papirer.

– Dersom papirene ikke er på plass, er det klart det kan bli vanskelig å søke. Derfor har informasjonen fra Fylkesmannen vært nyttig, sier Turan.

Trossamfunnet har rundt 750 medlemmer, og er blant de som mottar mest statsstøtte i fylket.

Forstanderen sier at støtten er svært viktig for å kunne drive moskeen. Han trekker frem vedlikehold av bygninger og strøm som store utgiftsposter som nyter godt av statsstøtten.

– Det er dyrt å drive en slik forening uten støtte fra staten. Medlemmene hjelper også, men det er ikke nok alene, sier Turan.