Hopp til innhold

Stadig flere langtidsledige i Rogaland

Tallet på langtidsledige i Rogaland har økt med nesten 2 500 personer det siste året. Over 6000 rogalendinger har nå vært uten jobb i over et halvt år.

Nedgang i oljebransjen

Ved utgangen av august er 11.748 personer i Rogaland uten arbeid – og mer enn halvparten av disse har vært ledige i mer enn et halvt år. (Personen på bildet har ingenting med saken å gjøre.)

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Egil Tengs

Avdelingsdirektør i Nav Rogaland, Egil Tengs, forteller at tallet på langtidsledige i Rogaland har økt de siste månedene.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Ved utgangen av august er 11.748 personer i Rogaland uten arbeid, mer enn halvparten av disse, 6.343 personer, har vært ledige i mer enn et halvt år. Det utgjør 54 prosent av de arbeidsledige.

I august i fjor var det til sammenligning 3.986 som hadde vært uten arbeid i mer enn et halvt år – det var den gang en andel på 43 prosent av de ledige.

– Vi har hatt en krevende ledighetssituasjon over tid i Rogaland, selv om vi har statistikk på at ledigheten stabiliserer seg, sier avdelingsdirektør i Nav Rogaland, Egil Tengs.

I august var det rundt 200 færre ledige i Rogaland enn måneden før. Men det er altså flere av dem som har det vanskeligst på jobbmarkedet.

– For dem som har vært ledige lenge er det krevende å holde energien oppe, og motivere seg for jobbsøking, sier avdelingsdirektøren.

Nærmer seg sosialhjelp

Samtidig nærmer flere og flere seg grensa for å motta arbeidsledighetstrygd – som er på to år. I juli var 1100 personer helt sluttfasen av sin dagpengeperiode. Når fristen går ut kan disse søke økonomisk sosialhjelp, men får å få det, kan de ikke lenger beholde den fine bilen eller hytta.

– Sosialhjelpen er behovsprøvd, så har du formue, må du bruke den først, sier Tengs.

Ifølge avdelingsdirektøren skal Nav nå intensivere arbeidet sitt mot de langtidsledige, slik at de kan komme seg tilbake i jobb.

– Vi skal øke tiltaksbruken, sier Tengs.

Høyest i landet

Videre viser månedstallene fra Nav viser at ledigheten i Rogaland fortsatt er høyest i landet. 4,5 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland er ledige, på landsbasis er tallet 3,1 prosent.

Det er flest arbeidssøkere innen yrkesgruppene ingeniør- og IKT-fag (2011 personer), industriarbeid (1981 personer), bygg- og anlegg (1675 personer) og innen kontorarbeid (1043 personer).

Flere utlyste stillinger

Likevel ser Nav positive bevegelser som gir grunn til forsiktig optimisme.

– Vi merker en betydelig økning i pågangen fra arbeidsgivere som ønsker hjelp til å finne kandidater til ledige stillinger. Samtidig ser vi at det kommer inn langt færre varsler fra bedrifter om oppsigelser og permitteringer enn tidligere i år, sier direktør Truls Nordahl i Nav Rogaland.

I august ble det lyst ut 1.623 stillinger i Rogaland. Dette er en økning på 46 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Fordelt på yrkesgrupper var 394 stillinger lyst ut innen helse, pleie og omsorg, 282 stillinger innen bygg og anlegg, 227 innen industriarbeid og 148 innen butikk og salgsarbeid.