Bygger flere nye hoteller til tross for færre gjester

Færre gjester på hotellene i Stavanger-området i fjor skremmer ikke hotellinvestorene til å satse enda mer. De tre neste årene er det planer om 14–15 nye hotell i Stavanger og Sola.

Færre gjester på hotella i Stavanger-området i fjor skræmmer ikkje hotellinvestorane til å satsa endå meir. Dei tre neste åra er det planar om 14-15 nye hotell i Stavanger og Sola.

VIDEO: Stadig flere hotellrom står tomme. Foto: Anders Fehn/NRK.

Ulrika Larsson

Ulrika Larsson, hotelldirektør Rica Forum Hotel.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det finnes fortsatt plass i Stavanger, men ikke for mye plass. Det er dager i der vi fortsatt trenger å selge rom, sier Ulrika Larsson, hotelldirektør Rica Forum Hotel.

De vel 2600 hotellrommene i Stavanger sto oftere tomme i fjor enn året før. Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kapasitetsutnyttelsen gikk ned fra 67,9 prosent i 2011 til 65, 2 prosent i fjor. På landsbasis var det en økning i kapasitetsutnyttelsen.

Omsetningen i de 19 hotellene i Stavanger økte med vel 18 millioner kroner fra 2011 til 2012. Det er i hovedsak fordi hotellrommene er blitt dyrere. Rogaland har landets dyreste hotellrom, med en snittpris på 986 kroner i fjor.

2000 flere rom kommer

Sjur Lærdal

Hotellinvestor Sjur Lærdal.

Foto: Anders Fehn / NRK

Selv om det i fjor var færre gjester på hotellene i Stavanger er investorene ustoppelige. Til sammen er det planer om minst tolv ulike hotellprosjekter i Stavanger de neste årene. Dette er prosjekter som med til sammen rundt 2000 rom nesten vil doble kapasiteten i byen.

På Tjensvoll bygger Arthur Buchardt og Petter Stordalen Clarion Hotell Energy som skal stå klart til ONS i 2014. Hotellet med 400 senger blir Norges største utenfor hovedstaden. Det vil aleine øke romkapasiteten i Stavanger med 15 prosent.

– Det har vært en jevn økning i rombelegget i Stavanger de siste tretti årene, så jeg tror den utviklingen fortsetter med den optimismen vi har i regionen, sier hotellinvestor Sjur Lærdal.

Tror på stadig økning i markedet

Reidar Mykletun

Reidar Mykletun er reiselivsprofessor ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Anders Fehn / NRK

Rica-kjeden frykter heller ikke færre gjester og de mange hotellplanene. Nå kaster også de internasjonale kjedene seg inn.

I Kannik vil Hilton bygge en hotell-skyskraper. Reiselivsprofessoren ved Universitetet i Stavanger tror fortsatt på flere hoteller, bare ikke alle på en gang.

– Vi har økning i trafikken mot Stavanger på grunn av næringsutvikling og vi har et konferansemarked som er i vekst. Vi klarer å trekke til oss flere internasjonale konferanser. Hvis en virkelig hadde satset på helg og ferie vil en kunne øke antall rom og belegget stadig vekk, sier Reidar Mykletun, professor ved Universitetet i Stavanger.

Flere nyheter fra Rogaland