SSB: Ledigheten går ned i 2017

Litt høyere økonomisk vekst fremover bidrar til at
toppen i arbeidsledigheten trolig nås i løpet av året med et
årsgjennomsnitt på 4,7 prosent av arbeidsstyrken, anslår
Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB ser for seg at mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og økt vekst internasjonalt gradvis vil øke veksten i norsk økonomi framover.