– Snart flere influensasyke enn alenerom og isolater på sykehuset

– Pågangen på isolater og enerom er stor, og øker antallet på smittede personer blir det vanskeligere å hindre smitte, sier overlege ved Stavanger universitetssykehus, Jon Sundal.

MIKOBIOLOGISK LAB SVINEINFLUENSA

INFLUENSAPRØVER: Her testes svineinfluensaprøver ved mikrobiologisk laboratorium på Ullevål sykehus.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

De siste dagene har antallet personer smitta med influensa og svineinfluensa økt så mye at det kan bli vanskelig å få isolert alle.

Første nyttårsdag var rundt ti personer innlagt med influensa ved Stavanger Universitetssjukehus og minst fire av dem har påvist svineinfluensa.

Jon Sundal

Smittevernoverlege Jon Sundal.

Foto: Marte Monsen Strandskog / Helse Stavanger

– Det er stor pågang av pasienter med luftveissykdom. Det kan være vanlig lungebetennelse og det kan være influensa. Det er ikke så lett å skille de, så derfor er det stor belastning på enerom og isolater, sier Jon Sundal overlege på SUS.

– Kan bli vanskelig å få isolert alle

– Det er viktig å isolere de med svineinfluensa og andre typer influensa slik at det ikke blir spredning internt på sykehuset, legger han til.

Han regner også med at flere legges inn de nærmeste dagene.

– Vi regner med det, men hvor stort det blir i omfang er umulig å svare sikkert på. Vi må belage oss på at det kan bli flere enn vi har fått til nå. Det har jo økt de siste dagene så hvis det fortsetter slik kan det bli vanskelig å få alle isolert, sier Sundal.

Stavanger universitetsjukehus (SUS)

Ti personer er innlagt på Stavanger Universitetssykehus med ulike typer influensa.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Jobber med å finne isolater

Erna Harboe

Avdelingsoverlege Erna Harboe.

Foto: Marte Monsen Strandskog / Helse Stavanger

– Vi jobber hele tiden med å finne tilstrekkelig med isolater til de som kommer inn. Det er det en stor utfordring å velge ut de som skal være på sykehus slik at de som ikke har alvorlige symptomer og klarer seg uten sykehusinnleggelse kan få en vurdering og være syke hjemme på en trygg måte, sier Erna Harboe, avdelingsoverlege ved sykehuset.

Hun forteller at mikrobiologisk avdeling nå er i gang med å analysere nye prøver for å finne ut hvilken type influensa de innlagte har.

– Det har kommet inn mange som har influensalignende symptomer, men det er en utfordring å vite hvem som har en bakterieinfeksjon og hvem som har en virusinfeksjon. Det må prøvetakning til for å skille mellom dem, sier hun.

– Vant med å håndtere ekstraordinære situasjoner

– Situasjonen er under kontroll, men det er en pågående utfordring, sier Harboe.

Hun understreker at sykehuset har stor erfaring med å utnytte all ledig kapasitet på huset.

– Hvis det blir en stor utfordring må vi beholde de absolutt sykeste på sykehuset og få hjelp av både allmennleger og kommunen til å håndtere den store massen. Alle som er syke skal få hjelp, sier hun.

– SUS er vant med å håndtere ekstraordinære situasjoner, og det skal vi gjøre denne gangen også. Det er et stort volum på vei inn. Vi står med mye arbeid om dagene og forventer mer, legger hun til.