Spredning av tomatmøll stoppa

Spredningen av den skadelige tomatmøllen på Jæren ser ut til å være stoppa. Fire gartnerier på Jæren fikk påvist den søramerikanske møllen, som gjør stor skade på planter og tomater. I flere andre land har møllen spredt seg over store områder, også til poteter. Men foreløpig har ikke det skjedd i Norge, ifølge Mattilsynet.