Språksvake barn faller utenfor leken

Toåringer som har svake språklige ferdigheiter fungerer langt dårlegare i lek enn sine jevnaldrende, og faller derfor utenfor sosialt, viser ny forskning fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Barn leker i Mannsverk barnehage

Mer enn 1000 barnehagebarn er forska på i forbindelse med Stavangerprosjektet til Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. (Arkivfoto).

Foto: Sølve Rydland / NRK

For første gang er det forska på sammenhengen mellom språk og sosial utvikling på så små barn. Over 1000 barnehagebarn er med i Stavangerprosjektet til Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Elisabeth Brekke Stangeland

Elisabeth Brekke Stangeland.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Forskninga har ifølge senteret skapt oppmerksomhet i hele Europa, og har de siste månedene blitt omtalt i store medier i over 20 land. Konklusjonen er klar: Språkutviklinga må ikke settes på vent.

– Barn med svake språkferdigheter ser ut til å falle utenfor leken i barnehagen, sier Elisabeth Brekke Stangeland, forsker ved Lesesenteret på UiS.

Mister mer enn bare leken

Senteret ved UiS presenterte i dag rapporten med funnene som viser hvor viktig språket er for de aller minste barna.

De omfattende undersøkelsene forskerne har gjort, viser at en tøff, språkmessig start raskt kan utvikle seg. Ved å havne utenfor leken, taper nemlig barna en viktig mulighet til ytterligere språklæring.

Toåringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og faller derfor utenfor sosialt. Derfor må barnehagene sette inn tiltak tidlig, viser ny forsking fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

VIDEO: Elisabeth Brekke Stangeland, forsker ved Lesesenteret på UiS, la fram de nye resultatene onsdag.

– Hvis de går glipp av lek, og det å engasjere seg i lek, går de glipp av viktig språklig og sosial trening, sier Brekke Stangeland.

– Vansker bygger seg opp over tid

Og vanskene kan forplante seg videre inn i livet.

– Vansker oppstår ikke plutselig, men er noe som bygger seg opp over tid. Det fører med seg mye dumt inn i skolen, som går på identitet, selvfølelse og slike ting, sier hun.

Forskerne mener barnehagene i størst mulig grad må legge til rette for at alle barna får delta i leken, for på den måten å kunne utvikle språket videre.

– Dersom man klarer å tilrettelegge strategier for at ungene kommer inn i lek, så vil de også få tilgang til den arenaen der potensialet for språklæring er aller størst – nemlig i leken, legger hun til.

Monica Buvig Stenseth

Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef i Stavanger kommune.

Foto: Sebastian Winum Storvik / NRK

Stavanger: – Grunnleggende for kontakt mellom barn

I Stavanger kommune tar barnehagene disse utfordringene på alvor, forsikrer barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

– Språk og relasjonskompetanse er to av de viktigste satsingene vi har. Vi jobber målretta for at alle ansatte skal ha god kompetanse på dette. Men vi kan alltid bli flinkere, og komme enda tidligere på banen for å gi barna det språktilførselen de trenger. Språk er grunnleggende for kontakten mellom jevnaldrende, og språk er en utrolig viktig start for det livslange læringsløpet, sier Buvig Stenseth.

Hun er ikke overraska over forskernes funn, som viser at språkvansker helt ned i toårsalderen kan skape utfordringer mye seinere i livet.

– Det sies jo at forebygging av det å droppe ut av videregående, må starte i barnehagen, sier hun.