Sponsortørke i breddeidretten

Flere idrettslag for barn og ungdom får mindre enn halvparten av hva de fikk tidligere i sponsormidler. Det kan bety mer dugnad, og større regning til foreldrene.

Svømmetrening ved Stavanger Svømme Club

Svømmere ved Stavanger Svømme Club kan ende opp med å få større regning fordi sponsorene uteblir.

Foto: Stavanger Svømme Club

– Bedrifter som før ga deg 50.000 kroner, gir deg nå 25.000 kroner. De som ga deg 25.000 kroner gir nå ingenting.

Vidar Are-Ekstrøm

Vidar Are-Eckstrøm merker godt nedgangen i næringslivet på sponsorinntektene.

Foto: Ingvild Lygren / NRK

Daglig leder i Stavanger hockey, Vidar Are-Eckstrøm, blir litt oppgitt når han snakker om sponsorinntekter. Nedgangen i næringslivet og flere arbeidsledige har begynt å merkes for dem som driver med idrett for barn og ungdom.

NM ga lite sponsoreffekt

– På tre år ser vi at sponsorinntektene er halvert, og at det er vanskelig å få tak i sponsorstøtte, sier sponsoransvarlig Sissel Sveingard i Stavanger Svømme Club.

Svømmeklubben var i 2013 og i 2016 vertskap for NM. Et mesterskap som gjerne gjør at de får litt mer i kassa enn ellers. Men i år ble det svært tydelig at ting har forandret seg.

– Til nå i år har vi fått 36.000 kroner, og en del av det har kommet fordi vi har hatt NM i år. Tidligere har vi hatt 100.000 til 150.000 kroner. Det kan jo være det kommer mer, sier hun litt tvilende.

Flere lodd, mer dugnad

Også fotballen som tradisjonelt sett har fått en god del sponsorkroner merker at det strammes til.

Sissel Sveingard

Sissel Sveingard er sponsoransvarlig i Stavanger Svømme Club.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi får mindre inntekt, og medlemmene må betale det, eller så må vi gå ned på aktivitetsnivå, sier Øyvind Jacobsen som er daglig leder for Brodd IL.

– Først og fremst blir det oss foreldre som må kjøpe flere lodd, det blir mer dugnad og vi må betale mer, sier Sveingard i svømmeklubben.

Men en av de ivrigste i sponsormarkedet på Vestlandet, Sparebanken SR-Bank, vil ikke være med på at de gir mindre enn før.

– I sum gir vi ikke mindre enn før, men i antall lag og foreninger så er det nok færre vi gir til enn tidligere. Det betyr at vi har blitt litt mer bevisste på avtalene vi inngår, og vi krever litt mer av partene vi inngår sponsoravtaler mer. Derfor er det nok noen som opplever at vi ikke er der som vi tidligere har vært, sier konserndirektør for kommunikasjon Thor Christian Haugland.

– Flere firmaer gir ingenting, og hvis vi får noe så er det fordi foreldre jobber der, eller har nære relasjoner til firmaet, sier Sveingard.

Så den gode gamle kontakten blir viktig?

– Ikke bare kontakter, men nære relasjoner, avslutter Sveingard.