NRK Meny
Normal

Politiet frikjennes etter arrestdødsfall

Spesialenheten mener politiet ikke har gjort noe straffbart etter at en 61 år gammel mann i januar døde i arresten ved Stavanger politistasjon.

Ambulanse etter arrestdødsfall

Da arrestforvareren oppdaget at 61-åringen ikke pustet, ble det satt i gang livreddende tiltak og ambulansepersonell ble tilkalt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er etter Spesialenhetens vurdering ikke grunnlag for å konkludere med at den skjønnsmessige bedømmelsen som ble foretatt før han (61-åringen) ble satt i arrest er kvalifisert klanderverdig og straffbar.

Slik konkluderer Spesialenheten etter å ha gransket det som skjedde om kvelden søndag 13 januar da en 61 år gammel mann døde i arresten på politihuset i Stavanger.

61-åringen ble hentet av en politipatrulje etter flere meldinger om at han var beruset og gikk rundt og kjente på dører og garasjeporter i et boligområde i Stavanger.

Seks politiansatte har hatt status som mistenkte

Patruljen forsøkte å kjøre mannen til to forskjellige adresser de fikk oppgitt som bolig for 61-åringen, men de var usikre på om det var noen der som kunne ta seg av ham. Derfor ble han plassert i drukkenskapsarresten.

Like før klokken sju om kvelden fikk spesialenheten melding om at 61-åringen vart funnet død i arresten.

Jørgensen viser frem arresten i Stavanger

Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen viser fram arresten i Stavanger.

Foto: Eirik Gjesdal

Seinere har det vist seg at dødsårsaken var hjerneblødning.

I arbeidet med å undersøke hva som skjedde har enheten innhentet forklaringer fra 18 personer. Seks ansatte i Rogaland i politidistrikt har hatt status som mistenkte.

Politiet snakket med pårørende om mannens helsetilstand

Det er to viktige spørsmål som har vært vurdert av spesialenheten etter arrestdødsfallet.

Det ene er om mannen som døde skulle vært fremstilt for lege da han ble plassert i drukkenskapsarresten. Det andre er om inspeksjonene av 61-åringen ble utført slik de skulle i forhold til regelverket.

Politiloven sier at dersom den som plasseres i arresten er «ute av stand til å ta vare på seg selv» eller gjøre rede for seg, skal politiet vurdere om han eller hun skal sendes videre til sykehus eller legevakt. Hvis dette ikke skjer skal vedkommende ha legetilsyn i arresten.

Mann døde i arresten i Stavanger

Spesialenheten mener politiet ikke har gjort noe straffbart etter at en 61 år gammel mann i januar døde i arresten ved Stavanger politistasjon.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Bildeopptak ... viser at han var relativt selvhjulpen. Det kan ikke legges til grunn at han der og da frembød symptomer som utvilsomt skulle vært oppfattet som tegn på helserisiko, heter det i rapporten fra Spesialenheten.

Mannen hadde heller ikke ytre skader som skulle kreve legetilsyn.

Politiet snakket med 61-åringens pårørende om helsetilstanden hans før han ble plassert i arresten.

Inspisert hver halvtime

Det foreligger lyd og bildeopptak som av hele oppholdet som 61-åringen hadde på cella. I løpet av tiden han var i arresten ble han inspisert hver halvtime, til sammen sju ganger.

Ved en siste inspeksjonen som skjedde klokken 18:00 reagerte arrestforvalteren på at mannen ikke pustet. Da ble det straks satt i gang livreddende tiltak.

– Inspeksjonene under oppholdet i arresten ble gjennomført med den regelmessighet som regelverk og instrukser krever, mener Spesialenheten.

Stavanger har høyere terskel for legetilsyn

Spesialenheten har også avhørt arrestansvarlige i Hordaland politidistrikt og Sør-Trøndelag politidistrikt etter dødsfallet i Stavanger.

– Ved Stavanger politistasjon kan det synes å være en noe høyere terskel for å beslutte fremstilling for lege enn i de to nevnte distriktene, heter det i rapporten.

Spesialenheten har derfor bedt politimesteren i Rogaland politidistrikt om å gjennomgå saken administrativt.

Arrest i Stavanger

61-åringen ble inspisert hver halvtime så lenge han oppholdt seg i arresten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Videoopptak ble slettet

Politimesteren blir og bedt om å vurdere om den gjeldende arrestinstruksen er hensiktsmessig utformet når det gjelder spørsmålet om fremstilling av personer som er «ute av stand til å ta vare på seg selv» og« gjøre rede for seg» for legetilsyn.

Slik instruksen er i dag mener Spesialenheten det kan være tvil om personer som er i en slik tilstand skal fremstilles for lege, eller om en slik fremstilling skal vurderes.

Dessuten har Spesialenheten oppfordret politimesteren til å følge opp to av inspeksjonene av 61-åringen. Enheten er i tvil om disse inspeksjonene er utført slik de skal etter instruks og retningslinjer.

Spesialenheten har fått med seg at billedopptak fra arrestkorridoren var slettet etter dødsfallet i januar.

– Politimesteren er også bedt om å vurdere rutiner for sikring av billedopptak etter alvorlige hendelser i arresten, skriver Spesialenheten.