Speed-dating for polske arbeidere

NAV arrangerte kurs i norsk arbeidsliv, og lot arbeidssøkere møte arbeidsgivere.

Video Polske jobbsøkere

I dag fikk polske arbeidsledige et eget kurs i regi av NAV, for å lære om hva som forventes av dem i det norske arbeidslivet. Om lag ti prosent av jobbsøkerne hos NAV er fra Polen, og i dag fikk noen av dem muligheten til å skaffe seg jobb gjennom Fleksi bemanningsbyrå.

Ti minutters møte med arbeidsgiver

Birger Fjelde

Birger Fjelde, bemanningsrådgiver i Fleksi bemanningsbyrå er i gang med en speeddate.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

NAV og Fleksi bemanningsbyrå arrangerte speeddating for polske jobbsøkere i dag.

– Vi er her for å se om vi finner noen gode kandidater fordi vi har behov for arbeidskraft i 2012. Under speeddatingen får hver ti minutter på å presentere seg selv, og hvis det passer får de anledning til å komme til et dypere intervju, sier Birger Fjelde, bemanningsrådgiver i Fleksi bemanningsbyrå.

10 prosent arbeidsledige er polske

Det er 4268 ledige jobbsøkere hos NAV, nesten 10 prosent av disse er fra Polen. De polske arbeiderne sliter med å komme inn i det norske arbeidsmarkedet etter at de har falt ut.

Eryk Bzdak

Polske Eryk Bzdak søker jobb i Norge.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

– Grunnen til det er at den første jobben de fikk i Norge fikk de gjerne før de kom til gjennom et bemanningsbyrå eller gjennom venner. Mange har problemer med å sette seg inn i de koder og regler som gjelder det norske arbeidslivet i forhold til jobbsøking og ulike prosesser, sier Thore Gudbrandsen i NAV.

– Slike møter kan hjelpe for da kan en lære mer om hva man kan forvente av en arbeidsgiver. Det kan være nyttig, sier Eryk Bzdak.

Kun 6 av 22 møtte opp

Det er første gang NAV holder kurs for utenlandske arbeidssøkere, men de har god erfaring fra lignende kurs holdt for ungdom. I dag var det invitert 22 polske arbeidsledige, men bare seks stykker møtte opp.

– Vi håper kanskje at det ender med at noen får jobb i dag. Det hadde vært veldig kjekt. Men jeg tror på sikt at de vil komme seg ut på arbeidslivet likevel, De regionale utsiktene her tilsier at det vil være et økt behov for arbeidskraft innen den sektoren de er kvalifiserte i, sier Gudbrandsen.