Hopp til innhold

– Det blir rushtrafikk hele dagen

Kapasiteten på motorveien er sprengt og verre vil det bli om ikke biltrafikken reduseres dramatisk. Morgenrushet kan komme til å vare hele dagen, frykter vegvesenet.

E39 Stavanger

Når trafikken er som verst kan det ta oppimot en time å kjøre de 12 kilometrene fra Stavanger til Forus.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

– Vi har nådd kapasitetsgrensen. Det vi det bli lengre køer, køer som starter tidligere om morgenen og varer lenger. De vil også starte tidligere på ettermiddagen, sier overingeniør Ingve Undheim i Statens vegvesen.

Hver morgen og ettermiddag går trafikken tregt ved Auglendshøyden på E39 i Stavanger. De siste årene har trafikken økt med 22 prosent. Nå passerer på det meste 75 000 biler daglig gjennom tunnelen.

90 000 personbiler i Stavanger og Sandnes

Litt lenger nord, på Forus, har døgntrafikken økt med 40 prosent i samme periode, viser tallene Vegvesenet kan legge frem i dag.

– Hvis vi har en rushperiode i dag på to timer vil den kanskje være tre til fire timer når vi har fått økt trafikk. Opp mot 80 og 90 000 biler vil passere Auglendshøyden hver dag. Rushperioden vil til slutt vare hele dagen, sier Undheim.

Antall registrerte personbiler bare i i Stavanger og Sandnes var i 2004 ca 71 000. Nå har antallet økt med over 30 prosent og passert 90 000.

Ingve Undheim

Ingve Undheim er overingeniør i Statens vegvesen. Han frykter en stadig forverring av rushtrafikken på motorveien.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Dårlig byplanlegging

Vegvesenets trafikkmålinger dokumenterer at de aller fleste av de 90 000 bilene er i bruk på veiene, og svært mange av dem på vei til Forus. 40 000 arbeidsplasser på Forus skal i løpet av de neste femten årene vokse til 70 000 med politikernes velsignelse.

Kø på motorveien E39 i morgenrushet

I dag var det lang kø på E39 i morgenrushet. Bildet er noenlunde likt hver hverdagsmorgen.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK
Odd Aksland

Odd Aksland har vært direktør i Kolumbus siden 2010.

Foto: NRK

– Det mest gunstige hadde vært om arbeidsplassene hadde ligget langs de allerede eksisterende kollektivtraseene slik at flere hadde hatt et godt tilbud med kollektivtransport til og fra jobb, sier Undheim.

At en så stor del av arbeidsplassene er plassert på Forus er han kritisk til.

– Det har vært en katastrofe for trafikken. Det er dårlig byplanlegging å plassere kontorarbeidsplasser på et sted med så dårlig kollektiv-, gå- og sykkeltilgjengelighet, sier han.

Mener flere tiltak må på plass

NRK har gjennomgått utviklingen i bilbruk og biltrafikk i Rogaland de siste årene. Tallene viser innbyggerne i fylket ligger helt ned på 12 plass på listen over biler per innbygger i Norge.

Men på to områder skiller vi oss ut. Høy konsentrasjon av arbeidsplasser på et og samme sted, og lav kollektivandel. Det må derfor dramatiske tiltak til for å redusere biltrafikken, mener busselskaper Kolumbus.

– Det er nok en annen type bompenger som må opp, vi trenger en mer restriktiv parkeringspolitikk, færre parkeringsplasser på arbeidsplasser og skoler og i sentrumsnære områder, sier Kolumbus-direktør Odd Aksland.

Ingen trafikkøkning på Madlaveien

Han får full støtte fra Statens Vegvesen. Tiltak har effekt, mener Ingve Undheim.

– Vi registrerer at for eksempel på Fylkesvei 509 Madlaveien har det ikke være noe trafikkvekst siden 1999. Vi har jo et ganske godt kollektivtilbud der, og stadig flere tar bussen på den strekningen, sier han.

Han mener Stavanger har større trafikale problemer enn det befolkningsantallet skulle tilsi.

– Jeg vil sammenligne med Trondheim der de har tatt vanlige bilfelt og gjort de om til kollektivfelt. De har parkeringsrestriksjoner og tidsdifferensierte bompenger. Politikerne i Trondheim har vært tøffere enn det de har vært i Stavanger, sier Undheim.

Buss for tog

En stadig mindre del av befolkningen på Nord-Jæren tar buss.

Foto: Mathias Oppedal / NRK