Tror på mer gull i havet: Regjeringen øker med 70 mill. til mineralutvinning

– Mineralutvinning er en stor mulighet for oljenæringen i framtiden, sier Erna Solberg, og dobler bevilgningene. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener det er langt viktigere å redde dagens oljearbeidsplasser.

Mineralutvinning til havs

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru presenterte den økte satsingen på mineralutvinning til havs for NRK mandag.

Foto: Olje- og energidepartementet

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett øke bevilgningen til kartlegging av havbunnsmineraler og kunnskapsoppbygging fra 69 til 139 millioner kroner.

– Utvinning av havbunnsmineraler er en av de store mulighetene for Norge i tiårene som kommer. Investeringene i olje- og gassproduksjon vil ha mindre betydning over tid, men næringsaktørene kan ha mange måter å bruke teknologien og kunnskapen på etterpå, sier statsminister Erna Solberg.

Norske forskere mener det ligger verdier for 1000 milliarder kroner utenfor Svalbard, men planene om mer kartlegging og eventuell utvinning har lenge vært omstridte.

– Kan bli en stor næring

– Det er et viktig sikkerhetsspørsmål at vi utvinner sjeldne mineraler flere steder enn der de finnes i verden i dag, mener statsministeren.

Olje- og energiminister Tina Bru (H)

Olje- og energiminister Tina Bru tror satsingen på mineralutvinning til havs kan komme flere næringer til gode.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Olje- og energiminister Tina Bru vil legge til rette for at mineralutvinning fra havet kan bli en stor næring for Norge.

Åpningsprosessen regjeringen nå starter omfatter områder mellom Jan Mayen og Svalbard og sørøst for Jan Mayen.

Ifølge departementet er dette er store områder hvor ressurspotensialet bare i liten grad er kartlagt.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommersielle aktører kan delta i kartleggingen og utvinning av ressursene dersom områder åpnes for slik virksomhet, sier Tina Bru.

Hun sier at pengene som nå skal bevilges til kartleggingstokt også vil gi økt aktivitet til en maritim næring som sliter.

Vedum: – Dette gir ingen arbeidsplasser i morgen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte mandag Rogaland for å snakke med representanter for olje- og verftsindustrien.

Flere sentrale næringer på Vestlandet rammes nå dobbelt siden den kraftige oljeprisnedgangen kommer samtidig med koronakrisen.

Vedum sier han støtter regjeringens langsiktige strategi innen mineralutvinning, men synes oppmerksomheten bør ligge helt andre steder akkurat nå.

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum tok turen til Rogaland mandag for å se virkningene av koronakrisen på olje- og verftsindustrien.

Foto: Erik Waage / NRK

– Det popper ikke opp nye arbeidsplasser i morgen ved å øke innsatsen på mineralutvinning. Nå må vi sikre og videreutvikle den industrien og de miljøene vi har, og som er bygget opp gjennom flere tiår.

Tirsdag legger regjeringen fram detaljene i krisepakken for oljenæringen.

Det viktigste grepet er å bedre likviditeten ved å gjøre midlertidige endringer i skattesystemet, slik at mye av skattetrykket skyves framover i tid.

Sp-lederen sier han er spesielt opptatt av leverandørindustrien som han mener er «avgjørende viktig» framover.

Slagsvold Vedum mener krisepakken som kommer fra regjeringen til oljesektoren ikke er kraftfull nok, og han varsler allerede nå tøffe tak på Stortinget.

– Vi må ta mer omfattende skattegrep som sikrer industrien over denne kneika. Det er fullt mulig, og det er lønnsomt og det er klokt.

NHO frykter oljetørke

– Har statsministeren riktig fokus når hun i dag lanserer en pakke om framtidig mineralutvinning?

– Jeg bryr meg egentlig ikke om statsminister Erna Solberg, jeg bryr meg om arbeidsplassene langs kysten og landet vårt. Vi skal sikre en stor og tung næring for Norge. Jeg frykter at flere tusen vil bli stående uten jobb.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland er enig med Sp-lederen.

Hun ser i verste fall for seg en olje- og gassnæring hvor det snart ikke kommer nye prosjekter.

Tone Grindland

Tone Grindland, NHO Rogaland

Foto: Erik Waage / NRK

– Prosjekter som er i gang nå vil sannsynligvis holde trykket oppe gjennom 2021 og inn i 2022. Hvis ikke det blir investeringsprosjekter etter det, så blir det helt tørke.

Statsminister Erna Solberg svarer slik på spørsmålet om hvorfor regjeringen legger fram en gulrot til mineralutvinning på et tidspunkt hvor oljenæringen er mest opptatt av å komme helskinnet gjennom koronakrisen.

– Kompetansen innen olje og gass skal drive omstillingen til grønne næringer. Vi må ha en langsiktig horisont som handler om hva Norge skal leve av i 2030, 2040 og 2050. Mineralutvinning er en av mulighetene, sammen med blant annet satsingene på havvind og hydrogen, sier Solberg.

– Opposisjonen mener krisepakken ikke er god nok?

– Det får vi ta når vi kommer på Stortinget. Vi vet vi er en mindretallsregjering, sier statsministeren.

Flere nyheter fra Rogaland