SOS Rasismes eiendeler beslaglagt

Namsmannen har tatt beslag i 9,7 millioner kroner i SOS Rasisme.

Rettssak SOS Rasisme

Fra rettssalen i forrige uke. (Arkivfoto)

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

SOS Rasisme ble i dag fratatt kontrollen over alle sine eiendommer. Det skriver Dagbladet.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) krever at SOS Rasisme tilbakebetaler 9,7 millioner kroner, blant annet for omfattende juks med medlemstallet. Namsmannen har nå fått tingrettens medhold i at det tas arrest i hele beløpet.

«Når det gjelder sikringsgrunn, anses saksøkeren å ha sannsynliggjort en adferd fra saksøkte som gir grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort, om arrest ikke tillates», heter det i kjennelsen.

Beslag i eiendom

Det er tatt beslag i SOS Rasismes lokaler i Haugesund, samt samt 100 prosent av aksjene i Aktivisteiendom AS.

Selskapet Aktivsteiendom AS er heleid av SOS Rasisme og besitter eiendommer organisasjonen har kjøpt opp for penger LNU hevder skulle gått til lokalt antirasistisk arbeid. De senere år er det kjøpt eiendom for nærmere ti millioner kroner.

Namsmannen har vurdert beslag i 70 kontoer tilhørende SOS Rasisme, men mener det kun finnes cirka 600 000 kroner på disse. Det vil derfor ikke være nok til å sikre kravet LNU har reist mot SOS Rasisme.

– En arrest i samtlige bankkontoer ville etter rettens syn kunne virke uforholdsmessig tyngende for organisasjonen og potensielt medføre at en ikke ville få dekket løpende utgifter, heter det i kjennelsen.

Nekter for juks

Rettssaken mot SOS Rasisme startet i Haugaland tingrett i forrige uke. Hovedankepunktene er at SOS Rasisme har oppgitt høyere medlemstall enn de har grunnlag for, og at for mye av midlene som er tildelt, har blitt værende i sentralleddet framfor å bli fordelt til lokallagene.

SOS Rasisme oppgir å ha 40.000 medlemmer, men LNU mener medlemstallet bare er 5000. SOS Rasisme nekter for medlemsjuks.