Hopp til innhold

SOS Rasisme må betale 6,8 millioner

Organisasjonen ble dømt for å ha mottatt uberettiget tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. Selv valgte de å ikke møte i retten.

SOS rasisme

SOS rasisme må betale tilbake urettmessig tilskudd.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

SOS Rasisme ble i dag dømt til å betale til staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement 6.808.348 kroner. Organisasjonen må også betale saksomkostningene på 78.661 kroner.

Grunnlaget er at organisasjonen har registrert flere medlemmer enn det reelle antallet, og derfor mottatt for mye støtte fra staten.

SOS Rasisme kreves derfor for uberettiget tilskrudd for tilskuddsårene 2007 og 2009 som følge av regelbruddene, og for 50 prosent av berettiget tilskudd for årene 2007 og 2009. I tillegg er hele tilskuddet gitt i 2008 krevd tilbakebetalt.

Kjell Gunnar Larsen

Kjell Gunnar Larsen er daglig leder, administrerende direktør og hovedkasserer i SOS Rasisme.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Det finnes ikke noen slike verdier i SOS rasisme. Vi har nå gått i tre år uten tilskudd og har også betalt en million til våre advokater for den første runden i retten. Det er klart at alle våre ressurser er borte, sier Kjell Gunnar Larsen, kasserer og daglig leder i SOS rasisme.

– En hekseprosess

Han er svært kritisk til måten saken mot organisasjonen har blitt lagt frem på.

– Dette er en hekseprosess. Det er et justismord. Det er folk som har satt seg inn i denne saken som sier at de er helt uforstående til den måten vi er blitt behandlet på, sier han.

– I dette landet er det slik at makten rår. Vi har forsøkt å argumentere mot det, og har lagt frem en rekke bevis for å vise det vi mener er korrekt. For å få lagt det frem på en skikkelig måte trengs det hjelpe fra advokat, og vi har ikke de midlene som trengs for å betale advokat, legger han til.

– Hva gjør dere videre nå?

– Noen av våre medlemmer har gått ut og dannet «nye SOS rasisme». Vi som er igjen i den gamle organisasjonen er nødt til å forholde oss til de sakene som kommer fra ulike organer, sier Larsen.

Rettssak SOS Rasisme

Kjell Gunnar Larsen møtte ikke i rettssaken mot departementet. Bildet er fra forrige rettsrunde mot Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Fra dommen: Ikke lov å melde inn barn under 15 år

«Fordelingsutvalgets undersøkelser viser at SOS Rasisme i sin medlemsverving og -registrering har tillatt at medlemmer over 15 år blir registrert av andre, uten at personene selv signerer og tar stilling til medlemskapet.

Videre er det foretatt innmelding av personer under 15 år, av andre enn dem som har vergerettigheter for barna. Disse er gitt status som tellende medlemmer, slik at antallet slike innmeldinger øker tilskuddet til organisasjonen. Det er et krav for tellende medlemmer, jf. forskriftens § 6, at de "individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon." Innmelding foretatt av andre enn verger for barn under 15 år er ikke tillatt, og i strid også med barnelovens § 32.»

Mapper hos SOS Rasisme

Mappene med oversikt over medlemmene i organisasjonen var et sentralt bevismateriale.

Foto: Arne Gunnar Olsen

SOS rasisme møtte ikke i retten

Dommen ble avsagt som en fraværsdom. Den 8. oktober fikk retten melding om at SOS rasismes advokat om at "Vi har blitt enige med klient i at vi må fratre saken. Det innebærer at klient selv vil møte til hovedforhandling uten bistand herfra." Advokaten trakk seg på grunn av en pengekrangel, skrev Dagbladet.

I går møtte ingen fra SOS Rasisme da rettssaken startet i Haugaland tingrett. SOS rasisme varslet i en e-post til tingretten at de ikke ville møte opp. «SOS Rasisme kommer ikke til å møte som selvprosederende part i morgen 15.10.2012.», sto det.

Retten tok pause frem til halv ti i tilfelle organisasjonen bestemte seg for å dukke opp, men saken ble gjenopptatt uten dem.

Organisasjonen tapte også den første rettssaken mot Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og måtte betale tilbake 9.708.501 kroner.

MER OM SAKEN:

Flere nyheter fra Rogaland