Søppelkrangel etter «Synnes» herjinger

Hvit plast fra rundballer preger omgivelsene langs Bjerkreimselva, to måneder etter rekordflommen. Staten må betale opprydningen, forlanger ordføreren i Bjerkreim.

Søppel i trærne

Hvit plast har klistra seg fast til trærne langs Bjerkreimsvassdraget.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Det flyter fremdeles av miljøsøppel i og ved Bjerkreimselva etter rekordflommen i desember. Flere hundre rundballer med høy drev med elva og gikk i oppløsning. Kommunen og staten blir ikke enige om hvem som skal betale for opprydningen av all plasten.

– Alt søppelet bør bli fjerna før laksen kommer opp, men det er et fryktelig arbeid. Kommunen har på ingen måte kapasitet til å ta denne jobben, sier ordfører Torbjørn Ognedal i Bjerkreim.

Torbjørn Ognedal (Sp)

Ordfører i Bjerkreim, Torbjørn Ognedal (Sp), tør ikke å anslå hvor mye det vil koste å fjerne søppelet.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Langs hele Bjerkreimselva, fra Gjedrem i Bjerkreim og til utløpet i Tengsvågen i Egersund er det hvit plast etter rundballer med høy. Plasten henger både i trær og busker og flyter i vannet. Ballene ble dratt med av de store vannmassene da Synne herjet som verst.

Kaller opprydninga for spleiselag

Det kan bli svært tidkrevende og vanskelig å samle opp søppelet. Bjerkreim kommune mener at staten må betale for dette arbeidet.

– Dette er ikke noe vi kunne forebygget i det hele tatt. Mange bønder er ufrivillig rammet. Det er ikke lett å sikre seg mot de store vannmassene som denne flommen førte med seg, sier Ognedal som krever at staten tar regningen for opprydningsarbeidet.

Plastikken forsøpler

Mye plastikk fra rundballer klistrer seg fast til naturen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Men staten, representert ved fylkesmannen i Rogaland er av en annen oppfatning.

– Dette er en dugnad og et spleiselag, men vi skal ta vår del av regningen, sier seniorrådgiver Nono Dimby på Fylkesmannens landbruksavdeling.

– Det er et felles ansvar. Hver sektor må jo rydde opp i seg og sitt. Landbruket skal ta sin del. Jeg vet at for eksempel bøndene i Bjerkreim vil stille med traktorer og utstyr, sier Dimby.

Skriver ned antall arbeidstimer
Tollef Gjedrem

Tollef Gjedrem i Bjerkreim elveeierlag har oppfordret bøndene til å føre antall timer de bruker på opprydninga.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Bøndene langs elva har allerede startet med å rydde det som er mulig å ta vekk langs elvekanten, men mye gjenstår.

– Noen venter på at elva skal gå litt lenger ned, mens andre grunneiere er ferdige med opprydningsarbeidet for lang tid siden, sier styreleder i Bjerkreim elveeierlag, Tollef Gjedrem.

Oppfordringen til bøndene i området har vært tydelig fra elveeierlaget:

– Skrive ned timer på alt arbeid som utføres med opprydninga. Det er viktig å ha kontroll på hvor mye tid som går med til arbeidet, sier Gjedrem, men han frykter likevel at grunneierne blir sittende igjen med regninga selv.