Sommarskulen blir større

Fleire elevar på Vgs, som har fått standpunktkarakter 1 eller som har hatt for stort fråvær, får nå sjansen til å betre karakteren gjennom ein sommarskule. Tilbodet om to vekers sommarskule blir utvida med 10 grupper, neste sommar i Rogaland.

.