Solvik-Olsen vil ikke endre regelverket for vannskuter nå

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) erkjenner at det kan bli aktuelt å stramme inn regelverket for bruk av vannskuter, men vil ikke ha snakk om et forbud.

Samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil avvente rapporten fra Statens havarikommisjon for transport før regelverket eventuelt blir endret.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi kan ikke ha det sånn at bare fordi det skjer ulykker, så skal vi forby den type kjøretøy som ulykken skjedde med, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Etter to dødsulykker på tre dager, først en 16 år gammel gutt fra Time kommune og så tidligere langrennsløper Vibeke Skofterud, har det blitt tatt til orde for å innføre eget førerkort for å kunne kjøre vannskuter.

Selv om samferdselsministeren ikke ønsker å forby vannskuterkjøring i Norge, så sier han det kan bli aktuelt å endre regelverket. Men det vil ikke skje ennå.

– Vi må forvente at folk tar ansvar, og bruker de transportmidlene som finnes på en ansvarlig måte. Men hvis vi ser det er mangelfull opplæring eller lignende, så er det en jobb vi må gjøre bedre.

Gjennomfører omfattende kartlegging

Ved utgangen av juli hadde 16 personer omkommet i fritidsulykker hittil i år, ifølge Statens havarikommisjon.

– Det har dessverre vært veldig mange ulykker på sjøen. Både i forbindelse med bading, bruk av fritidsbåt og nå også vannskuter. Det er selvsagt beklagelig. Jeg har stor medfølelse for dem som har mistet sine kjære, sier Solvik-Olsen.

En politimann gjør undersøkelser ved ulykkesstedet der Vibeke Skofterud omkom ved Hove i Arendal.

Det var denne vannskuter Vibeke Skofterud kjørte da hun omkom. Vannskuteren ble funnet på øya St. Helena i Hovekilen.

Foto: Jon Gelius / NRK

Samferdselsministeren har bedt Statens havarikommisjon for transport om å registrere alle fritidsbåtulykker med døde eller savnede i 2018. Det er første gangen en så omfattende kartlegging blir gjennomført.

– Rapporten skal være klar neste vår. Basert på den vil vi kunne se om det er et mønster, som gjør at vi må gjøre endringer. Det kan være bedre opplæring eller endring av regelverket, forteller han.

Vil ha førerkort

Etter at regjeringen opphevet vannskuterforskriften 18. mai i fjor, har bruken blitt heftig debattert.

Vannskutere likestilles nå med småbåter i nasjonalt regelverk og må følge de samme reglene som andre fritidsfartøy.

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, mener man allerede nå bør stake ut kursen for hvilke krav som burde stilles til kjøring med vannskuter.

Olaug Bollestad (KrF) utenfor stortinget

Olaug Bollestad (KrF) mener det er nødvendig med økt fokus på ferdighetstrening for personer som skal kjøre vannskuter.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Venter man til våren så skal rapporten bearbeides og ut på høring. Det vil ta tid, mener hun.

Bollestad er klar på at det bør kreves en form for sertifikat i fremtiden.

– Vi må ta innover oss at dette er store maskiner som krever gode ferdigheter. Da er det ikke godt nok med bare båtførerbevis. Det gjelder ikke bare vannskutere, men også for eksempel RIB-båter.

Hun viser til sammenligning at 16-åringer som skal ta mopedlappen må gjennomføre ferdighetsstrekninger, og at man må være 24 år for å ta sertifikat på tung motorsykkel.

– Vi må stille krav selv om det er ferdsel på sjøen, avslutter Bollestad.