Hopp til innhold

- Buss nytter ikke når den står i kø

Bedre veier i Rogaland er en av Solveig Hornes kampsaker. Slik at bussen skal komme lettere fram.

Solveig Horne (Frp)

Solveig Horne (Frp). Bildet er tatt i New York.

Foto: Privat

Solveig Horne har sittet på Stortinget i én periode. Hun har også mange år i lokalpolitikk bak seg.

Som andrekandidat på Frps liste i Rogaland er hun langt på vei sikret nok en periode på tinget, men mindre valgresultatet endres dramatisk i forhold til de siste månedenes målinger.

Horne sitter nå i justiskomiteen.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Dette må ordnes internasjonalt og nasjonalt, men i Rogaland bør en få på plass bedre veier så en slipper å stå i kø og forurense. Det nytter ikke med kollektivtrafikk når de også står i kø.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Staten tar i dag inn så mye penger på bilistene at staten må finansiere veiene.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Jeg er for ”gulrøtter” til kommunene før en bruker tvang. I tillegg så må det avholdes folkeavstemming i den enkelte kommune.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei. Helse Vest må få dekket opp skjevfordelingen som har skjedd over mange år, og staten skulle ha betalt gjelden til sykehusene da de overtok styringen. I tillegg må pengene følge pasientene. De må få den behandling de trenger og har krav på, i stedet for å bli kasteballer mellom stat og kommune - og stå på venteliste for å få behandling.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Frihet for enkeltmennesket.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Å rette opp skjevfordelingen på alle fagfelter i Rogaland.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Likt politisk ståsted, samarbeidsvillighet og lojalitet.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg vil helst samarbeide med Høyre.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- SV, Sp og Ap.