Høyre-selfie på Solamøtet: Tina Bru, Torbjørn Røe-Isaksen, Arve Kambe og Janne Johnsen
Foto: Anders Fehn / NRK

Solamøtet 2016

Oppsummert

Tema for det 25. Solamøtet er omstilling, endringer i arbeidslivet, delingsøkonomi og utdanningsbehov. Politikerne og næringslivet er samlet.

Solamøtet er en møteplass for toppledere i næringslivet, lokale og nasjonale politikere og beslutningstakere fra samfunnslivet for øvrig. Det skal styrke dialogen mellom våre stortingsrepresentanter, statsråder, næringslivet, kommunale og fylkeskommunale politikere og administrasjon og regional stat.

Den nye NHO-sjefen er optimist

Solamøtet er en møteplass for toppledere i næringslivet, lokale og nasjonale politikere og beslutningstakere fra samfunnslivet for øvrig. Det skal styrke dialogen mellom våre stortingsrepresentanter, statsråder, næringslivet, kommunale og fylkeskommunale politikere og administrasjon og regional stat.

Stormøte for å omstille næringslivet