Hopp til innhold

Har bedt om hjelp fra kommunen i fem år: – De svarer meg ikke

Silje Marita Tjelta opplever at kommunen ignorerer henne når hun tar kontakt. – Et samfunnsproblem at folk ikke får svar, sier jusprofessor.

Silje Marita Tjelta har også prøvd å kontakte saksbehandleren og hans overordnede ved å ringe dem.

Silje Marita Tjelta har ringt, send brev og mail, men mener kommunen ignorerer henne fordi saken det gjelder er krevende.

– De har gjort livet mitt utrolig vanskelig, sier Silje Marita Tjelta.

Hun snakker om administrasjonen i kommunen hun bor i, Sola kommune på Jæren.

Lenge har hun prøvd å få svar, oppfølging og veiledning knyttet til gården hun eier.

– Jeg venter på tilbakemelding på saker de skulle følge opp for fem år siden, sier hun.

Færre mener kommunene følger loven

Tjelta mener kommunen bryter loven som forplikter dem til følge opp henvendelser.

Hun er ikke alene. Stadig flere mener at det offentlige ikke følger lover og regler, og at de ikke behandler innbyggerne med respekt.

Det kommer frem i årlige rapporten fra KS om status i kommunene i Norge 2021.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt

– Kommunen har plikt til å vurdere den enkeltes behov for veiledning, uansett om saken er komplisert, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Foto: NRK

Ifølge jusprofessor Jan Fridtjof Bernt er dette er en problemstilling mange kan kjenne seg igjen, i

Han mener det er blitt et samfunnsproblem at folk ikke får svar når de kontakter forvaltningssystem.

– Folk opplever at saksbehandlere er vanskelig å få tak i, at de ikke svarer eller vil snakke med dem.

Kommunene er lovpålagt å svare på henvendelser. De er også pliktet til å veilede de som trenger hjelp til å forstå regelverket.

– Det er jo ofte saker som betyr mye for enkeltpersoner og de trenger den veiledningen kommunen er pliktet å gi. Det er derfor problematisk når systemet svikter, sier Bernt.

Historien om gården

Det hele startet da Tjelta var tre måneder gammel. Hun arvet en gård i familien på morens side.

Et voksen person tilknyttet moren fikk rettighetene til å drive gården. Personen ble forpakter av Tjeltas gård.

En uvanlig kontrakt som Sola kommune ga tillatelse til.

Silje Marita Tjelta går gjennom dokumentene.

– Saken er krevende, men jeg skulle ønske Sola kommune hadde svart meg og møtt meg sånn at vi kunne kommet videre, sier Silje Marita Tjelta.

Nå er hun over 30 år, fortsatt eier Tjelta en gård hun ikke får drive selv.

Dette har hun lenge hatt lyst til å gjøre noe med.

Blant annet har hun prøvd å få kontrakten opphevet i retten. Ifølge dommen kunne ikke dette gjøres så lenge kommunen ikke hadde fulgt opp lovverket knyttet til blant annet konsesjonsforholda på gården.

Mange av Tjeltas henvendelser er derfor knyttet til dette.

– Jeg har vært helt avhengig av dem og er skadelidende av at de ikke følger opp, sier Tjelta

– Umulig å få kontakt

– Da spørsmålene begynte å bli vanskelige sluttet de å svare, sier Tjelta.

NRK har sett korrespondansen mellom innbyggeren og ulike saksbehandlere i kommunen.

– Saksbehandleren de siste seks årene har vært umulig å få kontakt med. Jeg får ikke svar på telefon eller mail.

Silje Marita Tjelta har skrevet mange mailer og brev til Sola kommune siden 2015.

Silje Marita Tjelta har skrevet mange mailer og brev til Sola kommune siden 2015. Ifølge kommunen har de mottatt over hundre henvendelser knyttet til saken bare de to siste åra. – Jeg hører aldri fra dem, sier Tjelta.

Foto: Marthe Kindervaag / NRK

Heller ikke Tjeltas advokat har fått svar.

Ifølge Tjelta har ansatte i kommunens administrasjon lovet henne å sjekke opp i saken å ta kontakt igjen, men det har ikke skjedd.

– Tidligere i 2021 sa de at de skulle kalle inn til møte, det har heller aldri skjedd, sier hun.

Kommunedirektøren: – En krevende sak

Ifølge Sola kommune er ikke saken til Tjelta representativ fordi den er komplisert.

Knut Underbakke kommunedirektør Sola

– Vi er her for innbyggerne våre, sier kommunedirektør i Sola, Knut Underbakke. Han er lei seg for at Silje Marita Tjelta opplever at kommunen ignorerer henne og sier hun må ta kontakt igjen.

Foto: Erik Waage / NRK

Kommunen skal ha mottatt over hundre skriftlige henvendelser knyttet til saken, bare de to siste årene.

– Det kan godt hende det derfor er spørsmål som ikke er blitt besvart, sier Knut Underbakke, kommunedirektør i Sola.

– Jeg er likevel lei meg for at hun ikke har fått de svarene hun skulle ønske.

Viser ikke antallet henvendelsene og sakens kompleksitet at denne innbyggeren har hatt behov for veiledning?

– Vi registrerer at hun ikke opplever at vi har lagt godt nok til rette for dette. Det tar jeg til meg, så får vi prøve å bli bedre, sier kommunedirektøren.

Silje Marita Tjelta har måttet gå mange runder, både på gården og med Sola kommune.

– Jeg hadde jo ikke trenger å sende så mange henvendelser hvis Sola kommune hadde gjort jobben sin, sier Tjelta.

Foto: Marthe Kindervaag / NRK

Til tross for over hundre skriftlige henvendelser de siste to årene, er ikke kommunedirektøren enig i det nå er deres ansvar å ta kontakt med Tjelta.

– Jeg oppfordrer henne til å bestille tid med saksbehandler eller kommunedirektør, sier Underbakke.

– Jeg har mistet tilliten til kommunen

Tjelta er blitt en del av statistikken som viser at nordmenn har fått mindre tillit til kommunene jevnt og trutt fra 2007 til 2019, ifølge rapporten fra KS.

Silje Marita Tjelta har også prøvd å kontakte saksbehandleren og hans overordnede ved å ringe dem.

Mangelen på svar har gått på tilliten løs for Tjelta. – Jeg har mistet hele tilliten til Sola kommune, sier hun.

Ifølge Bernt er mistillit en konsekvens når det offentlige bryter forvaltningsloven.

– Det skaper misnøye og mistillit. På sikt undergraver det hele vårt system som en velferdsstat, sier han

Forvaltningssystemene svikter

Kompliserte saker er ikke unntatt fra forvaltningsloven. Men ifølge Bernt er forvaltningsapparatet til Norge blitt så stort og omfattende at det ikke er uvanlig at saksbehandlere sliter med å gjøre jobben sin.

– Kommunene er pliktet til å skaffe ressursene og kompetansen som trengs, sier han.

Rådhuset i Sola kommune.

Kommuner gjør ofte interne undersøkelser for å finne ut hvor gode administrasjonen er på å svare og hjelpe innbyggerne. Altså i hvor stor grad de følger forvaltningsloven. Men dette har ikke Sola kommune gjort. I 2005 ble det vurdert, men ikke prioritert.

Foto: Sola kommune

Fikk brev da NRK kontaktet kommunen

– Hadde Sola kommune fulgt loven hadde jeg kanskje vært ferdig med denne saken for lenge siden, sier Tjelta.

Samme dag som NRK intervjuet kommunedirektøren får Tjelta et elektronisk brev fra kommunen. De følger opp to konkrete saker knyttet til gårdsdriften.

Det reagerer Tjelta på.

– De kan jo tydeligvis hvis de vil, men det er merkverdig at det skjer samme dag som NRK tar kontakt, sier hun.