Sokndal får beholde lensmannskontor

Lensmannskontoret i Sokndal blir beholdt inntil videre. Det har politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, anbefalt. Dette var opprinnelig ett av i alt 15 kontor politimesteren ønsket å legge ned i Sør-Vest politidistrikt i forbindelse med nærpolitireformen. Politimesterens anbefaling sendes til Politidirektoratet for endelig avgjørelse.