Søker i rasområdet

Letemannskap og redningshunder er nå i gang med et overflatesøk i deler av rasområdet ved fylkesvei 45. Tidligere søk i helikopter har ikke gitt indikasjoner på at noen skal være tatt av raset, og arbeidet skal etter planen avsluttes i løpet av kort tid, ifølge politiet. Oppryddningsarbeidet vil starte i morgen, men veien åpnes ikke før tidligst til helgen.