Snart slutt på dagpengene for 1200 ledige

Nesten 1200 personer i Rogaland har vært arbeidsledige så lenge at de snart mister retten til dagpenger. Å gå over til sosialhjelp kan bety kraftig nedgang i levestandard.

Nav-logoen på veggen til Navs hovedkontor i Oslo

Hos Nav finnes det ingen statistikk for hvor mange som må ty til sosialhjelp når retten til dagpenger forsvinner etter to år. I Rogaland har rundt 1200 personer nå bare få måneder igjen til det skjer.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– De er både kvinner og menn, noen er høyt utdanna, andre har mindre utdannelse. De er bekymra, og det har de gjerne vært en stund, sier Ågot Vatnedal.

Hun er avdelingsdirektør i Nav i Sandnes der det ved utgangen av mai måned var 239 personer som hadde under et halvt år igjen av de to årene en arbeidsledig kan få dagpenger.

Ågot Vatnedal

Ågot Vatnedal og kollegene hennes i Nav i Sandnes gjennomfører nå individuelle samtaler med alle som står i fare for snart å miste dagpengene. Kutting av levekostnader er et sentralt tema.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Det er mange flere enn før, for arbeidsledigheten har steget med over 100 prosent det siste halvannet året, sier hun.

1200 i Rogaland

I hele Rogaland teller denne gruppa nesten 1200 personer. Det viser Navs tall fra utgangen av mai måned.

Mange kommuner er nå spente på hvor mange av dem som må ty til sosialhjelp når dagpengene opphører. For det finnes hverken forskning eller statistikk på hvor mange som går fra dagpenger til sosialhjelp.

Flere i Stavanger

– I Stavanger har vi hatt en økning i sosialhjelp nå i vår, både i antall personer og i kroner. Og vi tror at dette kommer til å fortsette, uten at vi kan si helt hvordan det vil ende, sier Tore Eriksen, som er fungerende fylkesarbeidssjef, og til daglig leder for Nav i Hillevåg og Hinna i Stavanger.

Tore Eriksen

Fungerende fylkesarbeidssjef i Rogaland, Tore Eriksen, sier en del forsvinner fra Nav når dagpengene opphører, uten at han vet hvorfor.

Foto: Nav

Ågot Vatnedal i Sandnes ser derimot foreløpig ikke denne gruppa igjen i sosialstatistikken. Hun tror mange forsøker å klare seg på egen hånd så lenge som mulig.

– Folk sier det er vanskelig å søke sosialhjelp, at det er litt fordommer mot det, men vi er jo opptatt at å hjelpe dem som har behov for hjelp, ikke minst der det er barn inne i bildet.

Vatnedal tror mange får hjelp av venner og familie, i tillegg til at de kanskje flytter eller pendler for å få jobbe.

Strenge krav til sosialhjelp

For å gå over på sosialhjelp kan innebære kraftige kutt i levestandard.

– Det er klart det er lave satser og lite penger. Sosialhjelp skal dekke det nødvendigste, sier Vatnedal.

Nav dekker for eksempel ikke avdrag på lån eller annen gjeld, men kan i visse tilfeller dekke boligrenter i en periode. Hva den enkelte kan få støtte til varierer fra tilfelle til tilfelle.

Nav i Sandnes gjennomfører derfor individuelle samtaler med alle som nå står i fare for å miste dagpengene.

– En har da flere samtaler om hvordan komme fram til et forbruk som står i forhold til sosialhjelpen. Vi ser på utgiftsbildet, og hvis en da har høye utgifter og for eksempel kan selge bilen, så bør en gjøre det.