Hopp til innhold

Snakket rolig med politiet før han nær drepte dem

Sandnes-mannen (63) lovet å komme ut og prate med politiet mens han tok seg en røyk. I stedet fyrte han av flere skudd, blant annet mot hodet til en politimann. «Forsøk på henrettelse», mener politiet.

Skyting mot politi

Ifølge en fersk kjennelse vil straffesaken mot 63-åringen trolig komme opp like før jul. Bare tilfeldigheter gjorde at liv ikke gikk tapt under skuddramaet på Dale i Sandnes 3. april.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Politiet: Hallo.

Siktede: Ja...

Politiet: Hei, det er politiet her. Hvordan går det med deg?

Siktede: Hva galt har jeg gjort nå?

Politiet ringte mannen som nå er siktet for drapsforsøk, mens de sto utenfor boligen hans i Sandnes.

NRK har lest utskrift av samtalen.

Minutter seinere havnet flere politifolk i livsfare da 63-åringen helt uten forvarsel kom ut og begynte å skyte mot dem.

– Det var et forsøk på en ren henrettelse av tjenestepersonellet vårt på stedet. Jeg har aldri opplevd lignende, sier Cecilie Pedersen Hille, påtaleansvarlig i Agder politidistrikt.

Slik fortsatte samtalen før skuddramaet:

Politiet: Det skjedde noe tidligere i dag som ikke var bra. Vi ønsker å snakke med deg på utsiden. Er du interessert i å samarbeide?

Siktede: Ja, men det er masse katter her inne.

Politiet: Er det noen dame der?

Siktede: Nei, ingen dame.

Politiet: Er du i stand til å ta imot en beskjed? Gå ut mot veien!

Siktede: Hvilken vei?

Daleveien

63-åringen sto og skjøt mot politiet like utenfor inngangsdøra på leiligheten sin.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Politiet: Gå ut hoveddøra, den som går ut mot veien.

Siktede: Ok, jeg går ut og fyrer opp en røyk.

Politiet: Ikke ta med våpen, ok?

Siktede: Våpen? Det er vel greit å ta med en røyk?

Politiet: Vi står utenfor i den sorte Mercedesen, vi vil snakke med deg. Ok?

Siktede: Ja vel.

Politiet: Kan du bare gjøre det? Vi vil ikke at du skal legge på før du er utenfor.

Siktede: Jeg kommer ut, jeg må bare lukke døra på grunn av kattene. (...samtalen brytes)

– Telefonsamtalen viser at siktede ikke på noen måte oppførte seg truende i forkant. Vi har fortsatt ikke klart å finne noen grunn til at han kom ut og begynte å skyte mot politiet, sier Cecilie Pedersen Hille.

Kunne blitt reprise på Nokas

Kilder NRK har snakket med sier at dramaet fort kunne ha endt på samme måte som under Nokas-ranet i Stavanger sentrum i 2004.

Da skjøt Kjell Alrich Schumann mot frontruta til politiets operative uteleder Arne Sigve Klungland.

Klungland ble truffet i hodet og døde momentant.

befaring nokas ankesak

Slik så frontruta i politibilen ut etter Nokas-ranet i 2004.

Foto: NRK

Også 63-åringen skjøt mot frontruta til en av politibilene.

Skuddet stoppet i sikkerhetsglasset. Hvis ikke, kunne det ha truffet en polititjenestemann som satt i førersetet.

– Vi ønsker ikke å kommentere hvor skuddene traff. Siktelsen for drapsforsøk bygger på den totale mengden skudd som ble avfyrt mot politiet, sier Cecilie Pedersen Hille.

«Helt blankt»

63-åringen har i avhør forklart at han ikke husker noe av det som skjedde under skuddvekslingen.

Han gjentok dette under et fengslingsmøte i Kristiansand tingrett forrige torsdag.

«Han har lest gjennom dokumentene, men han husker ikke noe av det. Han har lest det meste av det politimennene har forklart. Det er fortsatt like blankt. Det er som han leser om en annen person», skriver dommerfullmektig Philip Netland Hulløen i kjennelsen.

Politibil i forgrunnen, leilighetsbygg på Dale i Sandnes i bakgrunnen

Hele området ved boligkomplekset ble sperret av dagen etter skytedramaet.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Under rettsmøtet karakteriserte den siktede seg selv som en snill og rolig person som lager kaffe når han står opp, og som ellers bruker mye av dagen på å stelle med kattene sine.

Han hevder å leve et tilbaketrukket liv hvor han stort sett omgås naboene og folk som kommer på besøk et par ganger i uken.

Mest trolig tilregnelig

63-åringen setter blackouten i sammenheng med inntak av mye alkohol som han ikke tåler, og som han bruker sjelden, ifølge eget utsagn.

Det er foretatt en prejudisiell observasjon av den siktede, og han skal nå gjennom en fullstendig rettspsykiatrisk vurdering.

– Konklusjonene så langt er at han mest sannsynlig var tilregnelig denne kvelden, men det gjenstår en del utredning, sier Cecilie Pedersen Hille.

Skudd fra politiet

Dette skuddet gikk gjennom ruta i leiligheten over 63-åringen. Skuddvekslingen mellom mannen og politiet var ute av kontroll.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

Kristiansand tingrett valgte å forlenge fengslingen med ytterligere fire uker, i tråd med aktors påstand.

Også retten mener den prejudisielle observasjonen klart indikerer tilregnelighet.

Dommerfullmektig Philip Netland Hulløen mener det er sterk sannsynlighet for at 63-åringen vil begå nye straffbare handlinger hvis han løslates:

«Siktede har evne og vilje til å begå svært grov og uprovosert vold. At forrige domfellelse ligger tilbake i 2012, endrer ikke rettens syn på gjentakelsesfaren. Snarere viser denne at siktede over tid har hatt befatning med skytevåpen, som han nå viser at han ikke viker tilbake fra å anvende», heter det i kjennelsen.

Ønsker å høre lydklippene

63-åringens forsvarer, advokat Knut Lerum, sier at klientens handlinger fremstår som like uforklarlige for ham.

– Han har lest gjennom utskriften av lydloggen som viser kontakten han hadde med politiet denne kvelden, men sier at han ikke husker noe av dette. Han ønsker nå å få høre opptakene, sier Lerum.

Spesialenheten for politisaker etterforsker handlemåten til tjenestepersonellet fra Sør-Vest politidistrikt som skjøt 63-åringen i magen før de fikk avvæpnet og pågrepet ham.

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs, leder av Spesialenhetens etterforskningsavdeling Vest, vil ikke kommentere etterforskningen som fortsatt pågår.

Ifølge Mjøs ligger en innstilling fortsatt flere uker fram i tid.

Agder er settepolitidistrikt i etterforskningen mot 63-åringen siden flere politifolk fra Sør-Vest politidistrikt er fornærmede i saken.