Hopp til innhold

Smitteutbrudd på koronaavdeling: – Noe av det mest ubehagelige jeg kan tenke meg

STAVANGER (NRK): Alle ansatte ved pandemiposten på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) er satt i karantene.

Stavanger Universitetssjukehus holdt tirsdag en presseorientering om smittesituasjonen på pandemipost 1.

  • Se pressekonferansen i opptak i videovinduet over.

Mandag testet seks medarbeidere ved pandemiposten på SUS positivt for korona. Totalt syv ansatte ved posten er smittet.

Alle ansatte tilknyttet avdelingen er nå satt i karantene - dette gjelder rundt 30-40 medarbeidere.

– Vi jobber med å kartlegge smitteveier. Det er grunn til å tro at flere av medarbeiderne er smittet på jobb, og det er noe vi ser svært alvorlig på. Vår viktigste prioritet er å ivareta medarbeiderne som nå er direkte berørt, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

– Det er noe av det mest ubehagelige jeg kan tenke meg. Våre medarbeidere utgjør på mange måter sykehuset. Jeg blir bekymret for at de ansatte skal bli alvorlig syke, legger hun til.

Helle K Schøyen, administrerende direktør for helse Stavanger, under pressekonferanse på SUS

Administerende direktør Helle Schøyen.

Foto: Erik Waage / NRK

– Viser risikoen

Pandemiposten er der koronapasientene som ikke er så syke at de trenger intensivbehandling ligger.

Sykehuset har så langt åpnet én post, men har mulighet til å åpne ytterligere to.

Lars Kåre Selland Kleppe

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Det er ingen grunn til å tro at de ansatte ikke har fulgt de gjeldende retningslinjene, understreker smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe.

– Dette er ikke en situasjon vi er tilfreds med, men det er et tegn på at denne sykdommen har sider ved seg som er vanskelige å håndtere og gardere seg helt mot. Det viser risikioen ved å opprettholde helsetjenesten under pandemien, sier han.

Glatt føre gir utfordringer

Siden alle som har jobbet ved pandemiposten er i karantene, vil den nå bli bemannet av personell som kommer fra den ordinære infeksjonsposten ved sykehuset.

– Foreløpig har vi god kapasitet til å ta imot flere koronapasienter. Det har heldigvis vært en nedgang i innstrømmingen de siste dagene. Vi har også planer for å øke kapasiteten hvis det blir behov for det, sier beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen.

Det har vært kaldt og svært glatte veier i Rogaland de siste dagene. Dette byr på ekstra utfordringer.

– Til vanlig får vi inn kanskje 20 pasienter om dagen med ulike skader. I går fikk vi inn 54 pasienter med ulike bruddskader. I den situasjonen vi er i nå, utfordrer dette oss ekstra. Vi oppfordrer folk til å være forsiktige hvis de skal ut å gå. Bruk gjerne brodder, sier Haga Jacobsen.

Sykehuset har iverksatt flere tiltak etter smitteutbruddet:

  • Alle nærkontakter er satt i karantene og testet, det er for tidlig å fastslå smittevei og årsaker.
  • Det er sendt prøver til Folkehelseinstituttet for sekvensering. Her undersøkes det om viruset er av en mer smittsom karakter.
  • De undersøker nå de interne smittevernrutinene nærmere.
  • Alle på jobb de aktuelle dagene er satt i karantene, uavhengig av om de har vært nærkontakter eller ikke.
  • Hele pandemiposten og områdene utenfor vaskes ned.
  • Det innføres et strengere regime ved bruk av smittevernutstyr enn de nasjonale retningslinjene.

Det er tirsdag totalt elleve innlagte med covid-19 på SUS, to av disse mottar respiratorbehandling.