Smittesitusjonen i Rogaland

Seks personar er smitta av korona i Stavanger siste døgn. Ein person er smitta i Haugesund og tre personar er smitta i Sandnes. I tillegg er ein person smitta i Sola, ein i Randaberg og ein i Time.