– Det går bare så vidt rundt

Små, private kraftselskaper som ikke har el-sertifikat sliter med å tjene penger på grunn av lav spotpris på strøm.

André Gjedrem og Stein Pettersen

André Gjedrem og Stein Pettersen sliter med å få det lille kraftverket sitt ved Holmen i Bjerkreim til å tjene inn penger.

Foto: Øystein Ellingsen

– Kraftverket går bare så vidt rundt, og vi har investert nesten fem millioner i det, sier Stein Pettersen.

Pettersen er styreleder i Gjedrem & Holmen Elverk på Bjerkreim, et lite kraftverk som de ti eierne brukte fem millioner på å ruste opp i 2005. De er et av mange små kraftverk som er uten grønt sertifikat, som sliter med å tjene penger når spotprisen på strøm er så lav som den har vært det siste året.

– Vi har vel rundt fire og en halv million i lån, og tjener heller ingenting inn, sier Pettersen.

– Føler oss lurt

Våren 2011 la regjeringen frem proposisjonen som omhandlet det grønne sertifikatmarkedet. Da ble det bestemt at kun kraftverk med byggestart etter den 7. september 2009 skulle få være med i ordningen. Gjedrem & Holmen Elverk faller utenfor denne ordningen, og får derfor ikke grønt sertifikat.

– Vi føler oss rett og slett litt lurt, sier Pettersen.

Krafteierne får støtte fra Høyres Siri Meling, som er første nestleder i Stortingets energi og miljøkomite.

– Alle som startet å bygge kraftverk mellom 2004 og 2009 har all mulig grunn for å føle seg lurt. Dette er en lite forutsigbar ordning, sier Meling.

Gjedrem & Holmen Elverk

Kraftverket Gjedrem & Holmen Elverk på Bjerkreim ble rustet opp i 2005, og eierne sitter i dag med en gjeld på nesten fem millioner.

Foto: Øystein Ellingsen

Kunne fått en million på seks år

Stein Pettersen og kompanjongen André Gjedrem er aktivt med og sørger for strøm til de ti gårdene rundt Gjedrem. Overskuddet selger de til Dalane Energi i Egersund. Men uten grønt sertifikat blir tallene røde når spotprisen er på 35 øre for kilowattimen. For Gjedrem & Holmen Elverk ville det betydd millionbeløp som hadde kommet godt med når strømprisene er lave.

– Hadde vi hatt grønt sertifikat, kunne vi fått inn en million på seks år, sier Pettersen.

Meling lover lysere tider for de små kraftverkene som falt utenfor de grønne sertifikatene, hvis det blir regjeringsskifte til høsten.

– Vi ønsker å se på mulige overgangsordninger for denne gruppen som falt utenfor dette sertifikatmarkedet, sier Meling.

Så det er håp for dem som investerte i denne perioden?

– Ja, jeg håper at vi får til noe. Jeg mener at denne gruppen har all mulig grunn til å føle at de har blitt latt i stikken, og det synes jeg er en uting. Det er mennesker som har investert sine sparepenger i dette, sier hun.