NRK Meny
Normal

Slutt på kameraovervåkning i skoletiden

Nå blir det slutt på all kameraovervåking i skoletiden på de videregående skolene i Rogaland.

Ole Andreas Lundberg

St. Olav videregående skole i Stavanger er en av 25 videregående skoler i Rogaland som er kameraovervåket. Elev Ole Andreas Lundberg ser ikke poenget med å ha på kameraene i skoletiden.

Foto: Gunnar Ringen Johansen

– For meg gjør det ingenting å bli overvåket. Det er bra det blir passa på at det ikke skjer hærverk og sånn, sier Ole Andreas Lundberg.

Eleven ved St. Olav videregående skole i Stavanger nyter solen rett utenfor inngangspartiet på skolen sin. Over hodet hans henger et videokamera.

Men Lundberg ser ikke poenget med å ha på kameraene i skoletiden.

– Det viser at de kanskje ikke har tillit til at vi tar vare på skolebygget. Men vi er jo fra 16 til 19 år, så det burde ikke vært noe problem, mener videregående eleven.

Bare Frp stemte imot

Tove Frantzen

Tove Frantzen (V) er nestleder i opplæringsutvalget i Rogaland.

Foto: ODD RUNE KYLLINGSTAD / NRK

Men nå blir det slutt på kameraovervåkning i skoletiden. På møtet i opplæringsutvalget tirsdag fremmet nemlig utvalgets nestleder, Tove Frantzen fra Venstre, forslag om å trykke på stoppknappen mens elevene er på skolen.

Forslaget gikk rett gjennom, bare Fremskrittspartiet var imot. Frantzen er glad for å få gjennomslag for saken.

– Dette er bra fordi det handler om våre ungdommers hverdag. De skal få lov til å være på skolen uten å bli overvåket.

Det var Aleksander Stokkebø fra Høyre som tok opp saken først, i begynnelsen av april. Han stiller seg bak forslaget.

– Personvern er en viktig rett man har etter menneskerettighetene. I den verden vi lever i nå blir personvernet stadig satt under press og grensene tøyes. Av og til er det viktig å sette en grense, slik at vi sikrer at personvernet blir ivaretatt.

14 skoler har kameraovervåkning

Aleksander Stokkebø

Aleksander Stokkebø (H).

Foto: Rogaland Fylkeskommune

Av de 25 videregående skolene i Rogaland, svarer 11 at de ikke har overvåkingskamera i det hele tatt, mens 14 svarer at de har. Halvparten av disse skolene har i dag kameraene på hele tiden.

– Overvåkningskameraene er brukt i tilfeller hvor en skal hindre kriminalitet og hærverk. For disse tilfellene har vi lagt inn en mulighet til dispensasjon for skoler som ønsker å søke om det, sier Stokkebø.

Frp stemte altså imot forslaget om å skru av kameraene i skoletiden. Frp-representant Anita Egeli mener en del av rettssikkerheten for elevene blir fjernet. Hun synes kameraene burde blitt værende på.

– Dersom du ikke har gjort noe galt, er det heller ikke farlig om det er overvåkning der du er. Det er stort sett overvåkning overalt i samfunnet. Og dersom noe skjer med noen på en skole, er det veldig viktig med en overvåkning som kan avdekke dette.

Elev Ole Andreas Lundberg på St. Olavs videregående ser også den, men tror det er viktigere med overvåking av området utenom skoletiden.

– Dersom det skjer noe, er det mulig å finne den som har gjort det. Men det pleier ikke skje noe i skoletiden.