NRK Meny
Normal

Sliter med å få plass til flyktningene

Utlendingsdirektoratet lyste nylig ut 7500 mottaksplasser, men fikk bare inn anbud på 5500. Nå varsler de behov for 15.000 plasser til. Norges største driver av asylmottak tror ikke det går.

Storskog

Tallet for hvor mange flyktninger og migranter som er venta til Norge blir stadig oppjustert. Det samme gjelder tallet på mottaksplasser som trengs. Her fra grenseovergangen på Storskog i Finmark.

Foto: Silja Arvola / NRK

– Jeg tror det er veldig lite sannsynlig at UDI får inn tilbud på 15.000 ordinære mottaksplasser, sier Tor Brekke.

Han er administrerende direktør i Hero Norge, som driver flest asylmottak i landet.

Tor Brekke

Administrerende direktør Tor Brekke i Hero Norge håper, men vet ikke sikkert om de har kapasitet til å opprette enda flere asylmottak.

Foto: Alf Vidar Snæland

Selskapet driver 12.000 plasser over hele landet. Innen nyttår skal det økes med 3000. Det betyr et stort arbeid med å skaffe boliger i kommunene, samt ansette 350 nye medarbeidere.

– Mange flinke folk har lyst til å jobbe med dette. Utfordringen vår nå er å styrke organisasjonen så vi får håndtert de hundrevis av søknader vi får, sier Brekke.

Men da Utlendingsdirektoratet, UDI, nylig lyste ut 7500 nye plasser i ordinære mottak, fikk de bare tilbud om 5500. Både Brekke og Atle Berge, regiondirektør i UDI region vest, tror det henger sammen med at tilbyderne fikk kort frist på seg.

Ikke nok aktører

Men strømmen av flyktninger og migranter øker raskt. Alt nå varsler UDI at det trengs enda 15.000 nye mottaksplasser.

Atle Berge

Atle Berge i UDI erkjenner at det blir vanskelig å få 15000 ordinære mottaksplasser så raskt som nødvendig.

Foto: NRK

– Det antallet som kommer, tilsier at vi skulle åpna to mottak pluss ett for enslige mindreårige hver dag. Det er klart dette er utfordringer som hverken Norge eller Europa for øvrig har hatt tidligere, sier Berge i UDI.

Men Tor Brekke i Hero Norge tror altså ikke at UDI kommer til å lykkes med å få inn tilbud på 15.000 plasser.

– Det er ikke nok aktører med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å levere så mange mottaksplasser så fort, sier han.

At det ikke er flere, har også økonomiske årsaker, mener han.

Seng og mat, men ikke mer

Atle Berge i UDI erkjenner at det blir vanskelig. Han mener de skal få nok plasser, men at det kanskje må fires på standarden.

– Noen må kanskje bo i en eller annen akuttinnkvartering der en får seng og mat, men ikke de aktivitetene som er i et ordinært mottak.

Akuttinnkvartering har fått mest offentlig oppmerksomhet i det siste. Men de ordinære mottakene er vel så viktige, sier Berge.

Sportellet i Sauda skal bli asylmottak

I Sauda skal Hero Norge opprette ordinært mottak med 150 plasser. Det tidligere sportellet er ett av lokalene som skal brukes.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– For at flyktningene kan komme inn i en mest mulig normal og stabil asylsøkertilværelse med skole for barna, opplæring og aktiviteter, har ordinære plasser førsteprioritet.

– Må tvinge kommunene

For i mottakene kan flyktningene bli værende lenge, selv om de får innvilga opphold. Tor Brekke i Hero Norge mener det må nytenkning til overfor kommunene.

– En form for tvang eller fordeling av flyktninger etter blant annet innbyggertall er nødvending. Opptil 75 prosent av dem som kommer nå, kan få opphold. De må få komme i gang med livet sitt i en kommune mye fortere enn i dag, sier Brekke.