Slitasje for «400-åringen» gamle Årdal kyrkje

Den er blant dei mest særprega kyrkjene frå renessanse-tida i heile landet og om to år har gamle Årdal kyrkje i Hjelmeland 400-årsjubileum.

Den er blant de mest særprega kirkene fra renessanse-tiden i hele landet - og om 2 år har gamle Årdal kirke i Hjelmeland 400-årsjubileum. Men kirkeskatten på flere hundre år merker årenes løp.

Om to år er det 400-årsjubileum for renessansekyrkja i Årdal. Derfor er kyrkjeverjen blant dei som håpar oppussingsarbeidet snart kan starta for fullt.

Tida har sett sine tydelege spor i Årdal gamle kyrkje, som er rekna for å vera blant dei mest særprega kyrkjene frå 1600-talet i heile landet. Limfargedekoren på tak og vegger er ikkje slik den ein gong var (sjå tv-reportasje i ingressen).

Og om to år er det 400-årsjubileum for renessansekyrkja i Årdal. Nå har Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger, i regi av Riksantikvaren, vore på synfaring på kyrkja frå 1916.

Målet er at dette skal resultera i eit større oppussingsarbeid for kyrkja. Kor omfattande det blir og kva det vil kosta er ennå ikkje klart.