Slipper mulkt for byen største hull

Entreprenør Kjell Madland slipper å sette i stand gater, fortau og sykkelfelt rundt hotellhullet Sverdrupsgaten i Stavanger. Madland har fått medhold i en klage til Fylkesmannen som har opphevet kommunens vedtak. Kommunen ila entreprenøren tvangsmulkt for å ikke ha imøtekommet påleggene i vedtaket. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre til et overordnet forvaltningsorgan.

Hull i Tanke Svilands gate - bilde 2
Foto: Ole Andreas Bø / NRK