Slipper å tilbakebetale millionbeløp

Både Haugesund og Karmøy kommuner slipper å tilbakebetale millionbeløp til Utdanningsdirektoratet. Det betyr at flere lærerstillinger i de to kommunene er reddet.

Karmøy rådhus

Avdelingssjef for skole i Karmøy er glad for at utdanningsdirektoratet har snudd i saken.

Foto: Karmøy kommune

Aksel Røsand

Aksel Røsand er avdelingssjef for skole i Karmøy.

Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

I januar stanset Utdanningsdirektoratet tilskuddet Haugesund og Karmøy kommune hadde fått for å øke lærertettheten ved to ungdomsskoler, og varslet et mulig krav om tilbakebetaling.

Begge kommunene kom med et tilsvar på vedtaket, og nå har Utdanningsdirektoratet snudd.

– Vi er fornøyde med at vi får beholde de midlene vi fikk tildelt før inneværende skoleår, i tillegg til at vi får penger for neste skoleår, sier Aksel Røsand, som er avdelingssjef for skole i Karmøy.

For Haugesund utgjør tilskuddet fem lærerstillinger, mens Karmøy får fire ekstra lærere.