Slik kan det se ut om gassflasken velter

Stadig flere bruker gass til oppvarming og matlaging og til grillen. Brannvesenet er bekymret for hvordan vi både transporterer og oppbevarer gassflaskene.

Gode råd mot gassulykker

Slik ser det ut når det tar fyr i gassen fra en flaske som har veltet over ende.

– Jeg vil anbefale å kjøpe flasken nærmest mulig der du har hytte, eller campingvogn. Så slipper en å transportere den på en belastet E39 eller på anfdre veier der det er mye trafikk.

Arild Olsen, branninspektør og fagansvarlig i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS,
råder folk til å unngå å transportere gassen over lengre strekninger. Ta ikke flasken du har hjemme med til hytta.

Arild Olsen

Arild Olsen, branninspektør og fagansvarlig i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, råder folk til å unngå å transportere gassen over lengre strekninger.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Sommeren er høysesong for gassgrillen, både hjemme, og der folk ferierer. Brannvesenet vil gjerne fortelle grillglade hva som gjøres for å unngå ulykker i forbindelse med bruk, oppbevaring og transport av gassen.

Skal transporteres stående

– Alle gassflasker inneholder et visst trykk. Trykket i gassflasken er 4 -14 bar avhengig av temperatur ute. Når gassen slippes ut gjennom en regulator har den et trykk på 30 mbar. Sørg derfor at du sikrer gassflasken godt under transport fra butikken og hjem, sier Han minner om at du må sørge også for at flasken transporteres stående oppreist uten mulighet til å falle over ende, sier Olsen.

Gassflaske i bil

Gassflaskene skal transporteres stående i bilen.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Det er sjelden en opplever lekkasje fra gassflasker under transport, men skulle uhellet først være ute skal det ikke mer enn en liten gnist til for at det kan smelle. Propangass er tilsatt lukt, slik at du skal kunne merke det dersom det er en lekkasje.

– Skulle du få en gasslekkasje i bilen er det viktig at du får stanset fort og startet utlufting. Pass på ikke å bruke elektronikk som kan skape små gnister, som kan antenne gassen, sier Olsen.

– Ikke oppbevar gass i kjelleren

Brannvesenet er og opptatt av hvordan gassen oppbevares.

– Unngå å oppbevare gass i kjelleren. Dersom det blir lekkasje blir gassen liggende på gulvet. Da holder det å slå på lysbryteren før gassen antenner, sier Olsen.

Gassgrill

Sommeren er høysesong for gassgrillen, både hjemme, og der folk ferierer.

Foto: Maria Elsness / NRK

Uforbrent propan danner CO, som kan føre til kvelningsfare. Propan er også tyngre enn luft, og vil da fortrenge oksygenet. Gassen er farlig på mange måter, både eksplosivt og luftmessig.

– Oppbevar gass i garasjen eller utendørs. Helst innelåst i et skap med god utlufting. Unngå å sette flasken i direkte sollys. For mye varme kan føre til at flasken og gassen blir oppvarmet, som igjen kan føre til at sikkerhetsventilen begynner å blåse og man får en lekkasje, sier Arild Olsen.