Slik skal de leve smartere i Gjesdal

Gjesdal kommune har satt seg i førersetet for innføring av smartby-teknologi i Rogaland. Om en uke starter de med måling av luftforurensing utenfor en av barnehagene i kommunen.

Kø på Ålgård

Luftforurensningen fra E39 på Ålgård, skal overvåkes og videreformidles til innbyggerne i Gjesdal.

Foto: Erik Sergio Auklend / NRK

Luftkvalitetsmåleren skal i første omgang gi grunnlagsdata til en tjeneste for dem som driver en av barnehagene i Gjesdal kommune.

Den svært trafikkerte E39 går rett gjennom tettstedet Ålgård i Gjesdal. Dersom luftforurensningen blir for høy, får barnehagen beskjed om dette.

– Da kan de enten holde barna innendørs, eller de kan ta med barna på utflukt et annet sted. Det sier Trond Furenes, daglig leder i IT-selskapet, F5 IT på Forus.

Senere kan dataene fra luftmålingen også brukes til å si noe om hvordan luftkvaliteten blir framover, også andre steder i kommunen. Da satt i sammen med opplysninger om trafikkmønster og vind og vær for øvrig.

dagleg leiar i F5IT, Trond Furenes

Daglig leder i IT-selskapet F5 IT, Trond Furenes, mener at Gjesdal er en perfekt kommune å innføre smartby-teknologi i.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Ålgård som smartby

«Smartbyen» Santander er et fremtidslaboratorium

IT-selskapet, der Trond Furenes er daglig leder, samarbeider med energiselskapet Lyse og med Innovasjon Norge, for å innføre smartteknologien i Gjesdal kommune.

I tillegg til luftkvalitetsmåling jobber de også med å kunne måle og varsle fare for flom i kommunen.

20 hus evakuert i Oltedal i natt

Tjue bolighus ble evakuert i Oltedal i Gjesdal under en kraftig oversvømmelser for noen år siden.

Foto: Jan Ove Høgsveen

Ved hjelp av sensorer i vassdragene, koblet sammen med informasjon fra Meteorologisk institutt, vil det være mulig å forutsi flomfare på en bedre måte enn i dag.

Dette er spesielt viktig for dem som skal avgjøre om når veier skal stenges, eller at områder må evakueres.

– Da har de som er ansvarlige for å gjøre tiltak i kommunen, et faglig grunnlag for avgjørelsene sine, sier Trond Furenes, daglig leder i IT-selskapet F5 IT.

Vil ha med innbyggerne

På et kontor på kommunehuset sitter Eva Maria Gãrtner. Hun er prosjektleder for smartby-satsingen til Gjesdal.

Prosjektleiar for Smartby Gjesdal, Eva Maria Gãttner

Prosjektleder for innføring av smartby-teknologi i Gjesdal, Eva Maria Gãrtner, vil ha innbyggerne med på å bestemme.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

I tillegg til luftkvalitets- og vassdragsmålinger, er hun opptatt av hvordan alle næringsbyggene i sentrum i Ålgård kan bli tilknyttet et eget lokalt vasskraftverk.

Men det aller viktigste er at innbyggerne skal bli involvert i utviklingen til en smartkommune.

– Innbyggerne skal beskrive hva de har bruk for, og så må vi prøve å komme opp med gode løsninger. For å finne de, skal vi selvsagt også inkludere det lokale næringslivet, som har mange gode ideer, sier Gãrtner.

Gjesdal er perfekt

Gjesdal, med sine 11 000 innbyggere er en perfekt kommune for å innføre smartby-teknologi, sier Furenes.

– Gjesdal er en akkurat passe stor kommune, og ledelsen er ekstremt framoverlent, sier Furenes, om hvorfor valget falt på akkurat denne kommunen.

Furenes kan også fortelle at en hel rekke andre kommuner har meldt sin interesse for å være med, som pilotkommune.

Planen til Furenes, er at erfaringene de gjør i Gjesdal, kan brukes til å bygge opp tilsvarende prosjekter i andre kommuner.

– Dette er ikke en engangsløsning, men noe som kan overføres til andre kommuner både i Norge og internasjonalt, sier han.