Slik kan en ny Karmsund bro se ut

Hver dag passerer 19.000 biler den 60 år gamle Karmsund bru. Den må fornyes og forstørres, mener vegvesenet.

Alternativ til ny Karmsund bro

Alternativ A er en ny bro fra Norheim til Bøneset.

Foto: Statens vegvesen

– Vi har presentert fire ulike alternativer til krysning av Karmsundet. De er veldig ulike. Noen går på dagens trasé, og andre gjennom byen eller med omkjøring, sier avdelingsdirektør Astrid Eide i Statens vegvesen.

Hun la i dag frem fire alternativer til ny trase på E134 i Karmøy, fra Skre over Karmsundet og frem til den fremtidige storhavnen Karmsund havn på Husøy.

Alternativ til ny Karmsund bro

Alternativ B – Ny bro fra Norheim til Bø og bypass under Raglamyr.

Foto: Statens vegvesen

– Broen skal ha fire felt. Det går 19.000 biler over Karmsund bro i døgnet, og da må vi ha det, sier hun.

Karmsund bro 60 år

Mulighetsstudiet har sett nærmere på åtte alternative traseer, som nå er kokt ned til fire fullgode alternativer. En ny bro over Karmsundet må til for å løse framtidens transportbehov.

Den gamle Karmsund bro er 60 år neste år. Selv om konstruksjonen er friskmeldt for de neste 25 årene, er ikke to felt og dagens nærmest fraværende gang- og sykkelmuligheter godt nok for fremtidens behov.

Mulighetsstudiet som nå er gjort danner grunnlag for konseptvalgutredning (KVU) på E134 for strekningen Våg i Tysvær til Haugesund lufthavn på Karmøy.

KVU er en faglig, statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystemer i byområder.

Alternativ til ny Karmsund bro

Alternativ E – Gjennom byen og ny bro fra Storasundsgata via Storasundsskjæret til Litlasund.

Foto: Statens vegvesen

«Underdimensjonert for dagens trafikkmengde»

Det er samferdselsdepartementet som har bestilt KVU E134 Haugesund. Rapporten skal være ferdig til våren/sommeren 2015.

Alternativ til ny Karmsund bro

Alternativ G – Ny omkjøringsvei sør for Norheim med bro fra Moksheim til Bøneset.

Foto: Statens vegvesen

I brevet fra samferdselsdepartementet heter det:

«Departementet er kjent med at E134 fra Aksdal til Haugesund er underdimensjonert for dagens trafikkmengde, og det er stort utbyggingspress i området. KVU’en må belyse løsninger for strekningen, men også løsninger for byområdene. Blant annet se på i hvilken grad fremtidig transportsystem skal baseres på bilbruk og i hvilken grad det skal legges opp til kollektive løsninger»

Her er alternativene, der felles for alle er firefeltsvei fra Skre på grensen mellom Tysvær og Karmøy:

A – Ny bro fra Norheim til Bøneset.

B – Ny bro fra Norheim til Bø og bypass under Raglamyr.

E – Gjennom byen og ny bro fra Storasundsgata via Storasundsskjæret til Litlasund.

G – Ny omkjøringsvei sør for Norheim med bro fra Moksheim til Bøneset.

– Vi må prøve å rigge oss for neste Nasjonal Transportplan fra 2018, så får vi se hva vi klarer å få inn i den, sier Astrid Eide.